Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)

KPSS je metoda, kterou lze na úrovni obcí, regionů nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.

Cíle KPSS

  • Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům města Havířova.
  • Vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude odpovídat aktuálním potřebám komunity a bude pružně reagovat na změny potřeb.
  • Zajištění efektivního plánování sociálních služeb, s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.
  • Trvale a efektivně podporovat sociální služby a eliminovat nežádoucí sociální jevy.

Podstatou KPSS je partnerství mezi veřejnou správou, státními či neziskovými poskytovateli služeb, jejich uživateli a širokou veřejností.

Nástrojem KPSS je komunitní plán – dokument, který je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu, odpovídá místním podmínkám, potřebám a stanoví cíle a priority rozvoje sociálních služeb v daném městě.