Aktuality

Dotazník pro pečující o osoby po cévní mozkové příhodě

V případě, že pečujete, nebo jste v minulosti pečovali o osobu po cévní mozkové příhodě, věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazníkem je zjišťovaná zátěž a možnosti podpory pečujícím, kteří o svého blízkého či jinou osobu po cévní mozkové příhodě pečují v domácím prostředí.

Dotazník je součástí výzkumného projektu Ostravské univerzity, která ve spolupráci s vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava vyvíjí informační systém ke zlepšení informovanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé péče o blízkého po cévní mozkové příhodě. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezský kraj.Dotazník je možné vyplnit do konce března 2021.

Dotazník má dvě varianty:

  1. Dotazník pro osoby, které v současnosti pečují o osoby po cévní mozkové příhodě:

Péče o blízké po mrtvici v současnosti (limequery.com)

  1. Dotazník pro osoby, které pečovaly v minulosti o osoby po cévní mozkové příhodě:

Péče o blízké po mrtvici - v minulosti (limequery.com)

Děkujeme za Vášě čas.

Bližší infomrace pro neformální pečující o osoby po cévní mozkové příhodě naleznete na webových stránkách CMP-rádce (CMP Rádce – Web pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (cmp-radce.cz)  Web poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností lidí v podobné situaci. CMP rádce může pomoci k rychlejší orientaci v aktuální situaci péče o blízkého po CMP a snáze se vyrovnat s nároky, které péče obnáší.