Senioři

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova
Odborné sociální poradenství pro seniory

Poskytnutí odborného bezplatného poradenství seniorům a dalším osobám zajišťujícím péči, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Jedná se o poskytnutí informací, rad či pomoci a podpory při jednání s institucemi, případně doprovodu na tato jednání. Fakultativní součástí služby je půjčovna kompenzačních pomůcek.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 354
E-mail: poradnasenior@ssmh.cz

Pečovatelská služba

Sociální služby města Havířova
Pečovatelská služba

Služba je poskytována občanům města Havířova, kteří potřebují z důvodu změny soběstačnosti pomoc či podporu jiné fyzické osoby k zajištění základní péče o svou osobu či domácnost. Součástí služby je základní sociální poradenství.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 300, 596 477 318
E-mail: ps@ssmh.cz

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.
Pečovatelská služba

Agentura domácí péče nabízí komplexní péči o klienty, která kompenzuje jejich stav jak v oblasti zdravotních, sociálních potřeb, tak i laické péče. Klientům je poskytována nejen odborná ošetřovatelská péče, ale také úkony pečovatelské služby, a to vše v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronickým nebo jiným kombinovaným onemocněním. Jedná se především o seniory, kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokročilého věku nejsou schopni péče o vlastní osobu.

Adresa:  Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
Telefon: 596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
E-mail: hestia@tiscali.cz

Odlehčovací služby

Sociální služby města Havířova
Denní a pobytové služby pro seniory - Respitní péče

Odlehčovací služba je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením, kteří potřebují zajistit nepřetržitou denní péči. Zabezpečeno pobytovou formou 24 hodin denně na omezenou dobu až 3 měsíců. Smyslem služby je poskytnout odpočinek pečujícím osobám a pomoc a podporu při řešení nepříznivé životní situace rodiny.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 317, 596 477 322
Email:  respit@ssmh.cz

Komplexní domácí péče Hestia s.r.o.

Klientům Agentury domácí péče je poskytována odborná ošetřovatelská péče, úkoly odlehčovací a pečovatelské služby. Cílovou skupinou jsou dospělí nemocní s chronickým nebo jiným onemocněním. Jedná se především o seniory, kteří z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu nebo pokročilého věku nejsou schopni péče o vlastní osobu, je potřebná asistence i pomoc při běžných denních činnostech a je vyžadována pravidelná pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa:  Dlouhá třída 1510/18d, Havířov
Telefon: 596 420 556, 603 472 787, 603 472 765
E-mail: hestia@tiscali.cz

Denní stacionáře

Sociální služby města Havířova
Denní a pobytové služby pro seniory - Denní stacionář

Ambulantní forma služby, která je zaměřena na asistenci, pomoc a podporu při zajištění běžných denních činností a vyplnění volného času osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Určeno seniorům, osobám s chronickým duševním onemocněním či zdravotním postižením. Součástí služby je základní sociální poradenství.

Adresa: Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 477 300, 596 477 321
E-mail: stacionar@ssmh.cz

Domovy pro seniory

Domov pro seniory, příspěvková organizace
Středisko Luna

Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří z důvodu vysokého věku, nepříznivého zdravotního stavu či tíživé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Adresa: Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 596 808 601
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
Středisko Helios

Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která ještě nevyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, a potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz

SeneCura s.r.o. SeniorCentrum Havířov

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu vyššího věku, potřebují pravidelnou pomoc v oblasti soběstačnosti a osobní péče. Jejich nepříznivá sociální situace jim nedovoluje žít ve vlastním domácím prostředí. V domově je zajištěna komplexní péče a pobyt nahrazuje domácí prostředí.

Adresa: Lomená 1268/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 154 916
E-mail: info@grandpark.cz

Domovy se zvláštním režimem

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

středisko Helios - Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba je určena seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí středně těžkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově pro seniory, a potřebují trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz

SeneCura s.r.o. SeniorCentrum Havířov
Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, o osoby s Alzheimerovou nemocí, stařeckou demencí či dalšími typy demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou klientů jsou osoby starší 55 let.

Adresa: Lomená 1268/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 154 916
E-mail: info@grandpark.cz

Osobní asistence

Podané ruce, z. s.

Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností od jednoho roku věku a realizována v domácím prostředí i jinde dle potřeby konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v týdnu. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje doprovod do školky, školy, zaměstnání, na kulturní a sportovní akce apod. Osobní asistence je služba, která se snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí a umožnit jim žít způsobem co nejbližším běžnému životu.

Adresa: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 777 011 927, 776 011 437
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Armáda spásy v České republice, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory Havířov-Šumbark

Služba je poskytována seniorům od 60 let a osobám se zdravotním postižením od 40 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy (osamělost, ztráta sociálních návyků, zdravotní omezení aj.).

Adresa:  Slovenského národního povstání 805/2, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 178
E-mail: pavla_mirkova@armadaspasy.cz

Charita Český Těšín
Charitní centrum pro seniory

Charitní centrum poskytuje službu sociální aktivizace seniorům a osobám s tělesným a chronickým onemocněním. Centrum organizuje klubové a společenské aktivity pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

Adresa:  Lomená 228/11, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 603 510 709
E-mail: seniorcentrum@ceskytesin.charita.cz

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující sociální služby

Sanatorium Kochova s.r.o.

Zdravotnické zařízení, které zároveň poskytuje i pobytové sociální služby klientům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Posláním zařízení je zabezpečovat podporu a péči dospělým osobám, převážně seniorům, kteří nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jinak.

Adresa: Kochova 816/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 599 509 665, 599 509 667, 731 540 265
E-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz, socialni@sanatoriumkochova.cz

Související aktivity

ADRA, o.p.s.

Dobrovolníci pomáhají seniorům v sociálních a zdravotnických zařízeních a nově v programu „Dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci docházejí za seniory do domácností. Dobrovolníci se tak stávají příjemnými společníky, kdy si se svými klienty povídají, čtou s nimi knihy, hrají hry, zpívají, chodí na procházky.

Adresa: Hlavní třída 2/4, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 732 509 400
E-mailhana.cadova@adra.cz 

Areál Čapí hnízdo Havířov – bydlení pro seniory

Zařízení poskytuje trvalé bydlení v příjemném prostředí, určené seniorům nad 65 let nebo zdravotně postiženým osobám. Součástí bydlení je zprostředkování terénních sociálních služeb, a také poskytování doplňkových služeb každodenní potřeby s cílem zajištění co nejdelší soběstačnosti cílové skupiny při rozvíjení komunitního života.

Adresa: Výletní 1277/1, 1278/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 731 346 390
E-mail: ramonareal@ramonareal.com

Centrum volnočasových aktivit

Volnočasové zařízení, které je určeno zejména pro pořádání aktivit (zájmové kroužky, přednášky, pohybová cvičení v zájmových skupinách, jednorázové aktivity) zaměřených na společné zájmy uzavřených skupin dětí, mládeže, seniorů a dalších občanů Havířova.

Adresa: Horymírova 1511/9, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 811 688
E-mail: cva.horymirova@seznam.cz

Podané ruce, z. s.
Canisterapie (terapie s pomocí psa)

Podané ruce, z. s. poskytují dobrovolnickou službu canisterapie od roku 2000. Canisterapeutické týmy (proškolený člověk a jeho speciálně vedený a testovaný pes), které organizace školí a přezkušuje, navštěvují školky, školy, domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem apod. Tam přinášejí pozornost, zájem, aktivitu, sociální kontakt apod.

Adresa: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 777 260 110, 776 011 437
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu

Sociální služby města Havířov
Centrum pro rodinné pečující

Cílem projektu je udržet pečované osoby v jejich domácím prostředí, což v důsledku samém vytváří nižší finanční náklady, než u klientů v zařízeních pobytových služeb. A současně vytváří vysokou míru efektivity tím, že směřuje a využívá prostředky pro skutečné potřeby klienta, čímž zamezuje překrývání služeb z různých zdrojů na jeden řešený případ.

Adresa:  Moskevská 1103/1f, 736 01 Havířov – Město 
Telefon: +420 596 477 358, +420 725 976 962
E-mailrodinnipecujici@ssmh.cz

Sociální služby města Havířov
Právní poradenství

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Telefon:  599 505 333
E-mail:  pravnik@ssmh.cz

Multigenerační centrum Lučina

Posláním spolku AktivSen je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchovní i sociální.

Adresa: Hlavní třída 387/45, Havířov-Město
Telefon:  775 227 770, 720 063 586
E-mail: hana.vlhova@seznam.cz

Strom života
Mobilní hospic

zázemí pro Mobilní hospic, Terénní odlehčovací služby a Poradnu pro pečující a pozůstalé.

Adresa: Dlouhá třída 1134/83, Havířov
Telefon:  553 038 016
E-mail: info@zivotastrom.cz

Probační a mediační služba

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými v průběhu trestního řízení, věnuje se obětem trestných činů. Ve fázi před rozhodnutím soudu nebo státního zástupce připravuje podklady pro event. mimosoudní skončení věci (mediace), ve fázi po rozhodnutí soudu zajišťuje výkon alternativních trestů (trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení, podmíněného odsouzení s dohledem či podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem).

Adresa: Dlouhá třída 1647/46a, Havířov-Podlesí
Telefon: 596 498 438, 775 893 873
E-mail: swernerova@pms.justice.cz

Poradna pro oběti trestné činnosti

Podpora, pomoc a poradenství obětem trestných činů, zprostředkování řešení náhrady škody, poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení.

Adresa: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Magistrát města Havířova, budova H, č. dveří H-121
Telefon: 725 807 328
E-mail: havlaskova.pms@gmail.com

KLUBY SENIORŮ

V klubech seniorů mají členové možnost využívat svůj volný čas. Jsou pořádány odborné přednášky, besedy, oslavy jubileí, návštěvy kulturních i sportovních programů a organizovány různé zájezdy.
Městský klub seniorů
Adresa: Studentská 1592/9a, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 436 311

KD při železniční stanici Havířov
Adresa: Studentská 1592/9a, 736 01 Havířov-Podlesí

KD při DPS Generála Svobody
Adresa: Generála Svobody 266/15, 736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Mládežnická
Adresa: Mládežnická 1576/10, 736 01 Havířov-Podlesí

KD Wolkerova
Adresa: Wolkerova 716/4, 736 01 Havířov-Šumbark

KD učitelů
Adresa: Marušky Kudeříkové 1143/14, 736 01 Havířov-Město

KD při DPS Střední
Adresa: Střední 504/3, 736 01 Havířov-Šumbark

KD při DPS Karvinská
Adresa: Karvinská 1512/3, 736 01 Havířov-Město

KD Dolní Datyně
Adresa: Občanská 121/1, 736 01 Havířov-Dolní Datyně
 
KD Domov seniorů
Středisko Helios
Adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov-Město
Středisko Luna
Adresa: Lidická 1200/52c, 736 01 Havířov-Šumbark

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku a naléhavě potřebují sociální pomoc. Přidělování bytů se řídí „Zásadami pro nájem bytu zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova)“.

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Střední 504/3, 736 01 Havířov-Šumbark

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Karvinská 1512/3, 736 01 Havířov-Město

Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark

Dům s pečovatelskou službou
Adresa: Mládežnická 1576/10, 1577/12, 736 01 Havířov-Podlesí

Dům s pečovatelskou službou
Adresa:  Generála Svobody 266/15, 736 01 Havířov-Šumbark