Osoby v přechodné krizi a etnické menšiny

Odborné sociální poradenství

Slezská diakonie

OBČANSKÁ PORADNA Havířov

Posláním poradny je poskytování bezplatné odborné pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jim taková situace hrozí, a kteří se na občanskou poradnu obrátili s žádostí o pomoc. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství pomáhá svým uživatelům zorientovat se v jejich problému, nastiňuje možná řešení a doprovází uživatele při jeho cestě k vyřešení jeho situace.

Adresa: Opletalova 607/4, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 734 864 124
E-mail:  obcan.ha@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie

PORADNA PRO RODINU Havířov

Posláním poradny je napomáhaní osobám s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezplatného odborného sociálního poradenství a zajištěním sociálně terapeutické činnosti a mediace, krizové pomoci pro děti. Záměrem a posláním této poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich života.

Adresa: Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
Telefon: 732 804 353
E-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz

Intervenční centrum

Slezská diakonie
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

Posláním intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje osobám starším 16 let.

Adresa: Opletalova 607/4, Havířov-Šumbark
Telefon: 596 611 239, 739 500 634
E-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz

Nízkoprahová denní centra

Sociální služby města Havířova
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Poskytnutí zázemí a podpory osobám bez přístřeší při řešení jejich obtížné životní situace.

Adresa: Hřbitovní 168/2, Havířov-Šumbark
Telefon: 596 811 405
E-mail: ndc@ssmh.cz

Azylové domy

Armáda spásy v České republice, z. s.
Azylový dům pro rodiny

Posláním Azylového domu pro rodiny je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Dům rodinám poskytuje bydlení a odbornou pomoc pro získání kompetencí, které vedou k životu ve vlastní domácnosti.

Adresa: Dvořákova 235/21, Havířov-Město
Telefon: 773 215 423
E-mail: alica_neupauerova@armadaspasy.cz

Armáda spásy v České republice, z. s.
Azylový dům pro muže

Posláním Azylového domu Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, ubytování vytvořit podmínky pro samostanou stravu a podporovat je v jejich úsilí o začlenění do společnosti.

Adresa: Na Spojce 807/2, Havířov-Město
Telefon:  773 770 147, 773 770 144
E-mail: kristyna.molinova@armadaspasy.cz, veronika.balintova@armadaspasy.cz

Noclehárny

Armáda spásy v České republice, z. s.
Noclehárna pro muže Havířov

Posláním Noclehárny Armády spásy v Havířově je poskytovat mužům bez přístřeší nocleh s večeří, podmínky pro hygienu a požadovanou podporu, a to vše tak, aby tato pomoc vedla k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Adresa: Na Spojce 807/2, Havířov-Město
Telefon: 773 770 148, 773 770 146
E-maillucjan.hylmar@armadaspasy.cz, pavel.buzek@armadaspasy.cz

Terénní programy

Sociální služby města Havířova

Poradenské centrum KHAMORO

Služba aktivně nabízí podporu jednotlivcům (od 15 let věku) nebo celým rodinám v lokalitě Havířov-Šumbark a Havířov-Prostřední Suchá. Sociální poradenství je poskytováno přímo v terénu (např. informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o možnostech minimalizace rizik stávajícího způsobu života) a je bezplatné.
 
Adresa: Jarošova 1194/31b, Havířov-Šumbark 
Telefon: 596 811 736, 720 156 476
E-mail: khamoro@ssmh.cz

Armáda spásy v České republice, z. s.

Terénní programy

Posláním terénního programu je aktivní vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší. Dále pak těmto osobám nabízení pomoci nebo podpory, která směřuje k řešení nepříznivé sociální situace.

Adresa: Na Spojce 807/2, Havířov-Město
Telefon: 773 770 146,  773 770 148
E-mail: lucjan.hylmar@armadaspasy.cz, pavel.buzek@armadaspasy.cz

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Havířov

Služba poskytuje informace zaměřené na oblast bydlení a terénní sociální službu v pronajatých bytech. Vlastníkem bytů, ve kterých je služba poskytována, je město Havířov. Armáda spásy má tyto byty v nájmu, uživatelům byty pronajímá.Posláním služby Prevence bezdomovectví je pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci v oblasti samostatného bydlení formou terénní práce a poskytováním informací v přirozeném prostředí uživatelů.

Adresa:  Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 389, 773 770 391
E-mailtana.sevcikova@armadaspasy.cz, dan.freisler@armadaspasy.cz

Spolek PORTAVITA
Cesta k domovu

Posláním služby „Cesta k domovu“ je poskytnout podporu a pomoc osobám, jejichž fungování je v důsledku dopadů dlouhodobé sociálně nepříznivé situace ohroženo. Hlavními cíli je podpora dosažení a udržení kvalitního bydlení, rozvoj sociálních kompetencí klientů a posilování dovedností při hospodaření domácnosti.

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 810/4, Havířov-Šumbark
Telefon: 603 761 243
E-mail: info@portavita.cz

Krizová pomoc

Krizové centrum Ostrava, z.s.

Posláním krizového centra je poskytovat psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízí klientům pomoc při překonávání krizového období. Provoz krizového centra je nepřetržitý. Služba je bezplatná.

Adresa:  Ruská 94/29, Ostrava Vítkovice
Telefon:  596 110 882, 732 957 193
E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz

Související aktivity

ADRA, o.p.s.
Charitativní obchod a sociální šatník

Dobrovolnické centrum ADRA provozuje dva charitativní obchůdky a sociální šatník. Charitativní obchůdky jsou určeny všem občanům, kteří si chtějí levně a originálně nakoupit. Do obchůdků mohou lidé donést věci, které již doma nepotřebují, ale mohly by dobře posloužit ostatním lidem jako např. oblečení, obuv, knihy, hračky, ložní povlečení, ubrusy, záclony, domácí potřeby apod. Sociální šatník slouží sociálně slabým občanům, kteří si na základě potvrzení o hmotné nouzi mohou odebrat až 5 ks na osobu měsíčně.

Adresa: Dlouhá třída 1043/59a, Havířov-Město

ADRA, o.p.s.
Charitativní obchod

Adresa: Slovenského národního povstání 808/8, Havířov-Šumbark
Telefon: 734 350 030
E-mail: dchavirov@adra.cz

ADRA, o.p.s.
Dobrovolnické centrum Havířov (školící místnost, kancelář)

Adresa: Hlavní třída 2/4, Havířov-Město
Telefon:  732 509 400
E-mail:  hana.cadova@adra.cz

Probační a mediační služba

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými v průběhu trestního řízení, věnuje se obětem trestných činů. Ve fázi před rozhodnutím soudu nebo státního zástupce připravuje podklady pro event. mimosoudní skončení věci (mediace), ve fázi po rozhodnutí soudu zajišťuje výkon alternativních trestů (trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení, podmíněného odsouzení s dohledem či podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem).

Adresa: Dlouhá třída 1647/46a, Havířov-Podlesí
Telefon: 596 498 438, 775 893 873
E-mail: swernerova@pms.justice.cz

Sociální služby města Havířov
Právní poradenství

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Telefon:  599 505 333
E-mail:  pravnik@ssmh.cz

Poradna pro oběti trestné činnosti

Podpora, pomoc a poradenství obětem trestných činů, zprostředkování řešení náhrady škody, poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení.

Adresa: Svornosti 86/2, Havířov-Město (budova H, č. dveří H-121)
Telefon: 725 807 328
E-mail: havlaskova.pms@gmail.com

Spolek PORTAVITA
Komunitní nábytník

V nábytníku je nabídka použitého, ale dosud použitelného nábytku osobám v nepříznivé sociální situaci pro základní vybavení jejich domovů. Nejen obyvatelé Havířova mohou prostřednictvím organizace nabídnout ze svých domácností nepotřebné vybavení a podpořit tak osoby v nouzi.

Adresa: Slovenského národního povstání 616/7, Havířov-Šumbark
Telefon: 739 396 385
E-mail: info@portavita.cz

Housing first

Cílem projektu je poskytnout rodinám, které se ocitly bez domova nebo jsou jeho ztrátou ohroženy, standartní nájemní bydlení. Úkolem pracovního týmu je podpora při zabydlení a následného udržení bydlení, a dále práce na podpoře celého rodinného systému dle skutečných potřeb rodiny a na tak dlouho, jak je potřeba.

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 810/4, Havířov-Šumbark
Telefon: 603 761 243
E-mailinfo@portavita.cz

Úřad práce ČR
krajská pobočka v Ostravě – kontaktní pracoviště Havířov

Zajišťuje:

- zprostředkování zaměstnání
- státní sociální podpora
- hmotná nouze
- sociální služby, příspěvek na péči
- dávky pro osoby se zdravotním postižením

Adresa: Junácká 1632/3, Havířov-Podlesí
Telefon: 950 126 700
E-mail: podatelna@ka.mpsv.cz

Magistrát města Havířova

V rámci sociální práce je poskytováno poradenství v těchto oblastech: bytové problémy, dluhy, nezaměstnanost, rodinné a mezilidské vztahy, zdravotní postižení, sociální zabezpečení, sociální dávky a sociální služby.

Adresa: Svornosti 86/2, Havířov-Město
Telefon: 596 803 140 
E-mail: brizova.yveta@havirov-city.cz