Osoby ohrožené závislostmi

Kontaktní centra

Sociální služby města Havířova
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostmi

Ambulantní a terénní služba pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Adresa: Hřbitovní 166/12,  Havířov-Šumbark
Telefon: 596 884 854, 602 715 805
E-mail: cdp@ssmh.cz
Web:  http://www.ssmh.cz

Služby následné péče

Armáda spásy v České republice, z. s.
Dům pod svahem

Posláním služby následné péče je nabízet pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Těmto osobám služba poskytuje podporu v nalezení cesty k trvalé abstinenci a začlenění zpět do společnosti

Adresa: Pod Svahem 284/1, 735 64 Havířov-Dolní Suchá
Telefon: 773 770 159, 773 770 158
E-mail: monika_powiesnikova@armadaspasy.cz
Web:  http://www.armadaspasy.cz/havirov

Armáda spásy v České republice, z. s.
Vyhlídka – Havířov

Služba následné péče nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ukončili léčbu závislosti na alkoholu či hráčských aktivitách a potřebují podporu při zvládání období přechodu z léčby do běžného života. Snahou je celková stabilizace, podpora v abstinenci a posílení samostatnosti a nezávislosti.

Adresa: Obránců míru 619/3, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 271, 773 770 272
E-mail: pavlina.schubertova@armadaspasy.cz, jan_hamal@armadaspasy.cz
Web:  http://www.armadaspasy.cz/havirov

Související aktivity

Klub anonymních alkoholiků (gamblerů)
skupina Správný směr Havířov

Adresa:  Hřbitovní 166/12, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon:  602 266 927, 607 763 994, 776 216 058
E-mail: aa.havirov@seznam.cz
Web:  http://www.anonymnialkoholici.cz

Sociální služby města Havířova
Centrum prevence

Posláním Centra prevence je nabídka a realizace specifické primární prevence u dětí a mládeže, vedení ke zdravému způsobu života, podpora zdravých vztahů v třídních kolektivech, prevence šikany, zneužívání návykových látek, včasná pomoc při řešení problémů, monitorování rizikových oblastí dospívajících.

Adresa: Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 599 505 320
E-mail: centrumprevence@ssmh.cz, centrumprevence1@ssmh.cz
Web:   http://www.ssmh.cz

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc

Besedy primární prevence včetně tématu závislosti na návykových látkách, realizované čtyři dny v týdnu na druhém stupni základních škol nebo v jiných zařízeních.

Adresa: Selská 394/29, 736 01 Havířov-Bludovice
Telefon: 603 833 418
E-mail: kancelar@zdrhovadlo.cz
Web:  http://www.zdrhovadlo.cz

SP+D Kontakt, z. s.

Poskytnutí a realizace poradenských, vzdělávacích, výcvikových a sociálně aktivizačních programů pro rodiny. Určeno mladým lidem ohroženým sociálně patologickými jevy a drogovou závislostí.

Adresa: Klidná 788/10, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 605 404 948
E-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace, místo poskytování služeb Havířov

Pedagogicko-psychologická poradna zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, intervenci, informační, poradenskou a metodickou činnost. Tyto služby poskytuje širokému spektru dětí, žáků a studentů ve věku zhruba od 3 do 26 let.  Pedagogicko-psychologická poradna Karviná je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Adresa: Opletalova 602/5, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 597 582 372
E-mail: havirov@pppkarvina.cz
Web:  http://www.pppkarvina.cz

Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče je školské zařízení (zřizovatel MŠMT) pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let poskytující služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Cílem činnosti je komplexní pomoc při řešení školních, rodinných a osobnostních problémů dětí a mládeže.

Adresa: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město (budova H, 1. patro)
Telefon: 596 803 111
E-mail: posta@havirov-city.cz
Web:  http://www.havirov-city.cz

Probační a mediační služba

Pracuje s osobami obviněnými, odsouzenými v průběhu trestního řízení, věnuje se obětem trestných činů.

Adresa: Dlouhá třída 1647/46a, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 596 498 438, 775 893 873
E-mail: swernerova@pms.justice.cz
Web:  http://www.pmscr.cz

Nemocnice s poliklinikou Havířov
Lůžkové psychiatrické oddělení - Detoxifikace

Adresa: Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov
Telefon: 596 491 196
E-mail: tatana.kriskova@nsphav.cz
Web:  http://www.pmscr.cz