Informační průvodce sociálními službami v Havířově

Informační průvodce sociálními službami v Havířově

Katalog obsahuje informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb.

Sociální služby představují souhrn činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují.