Děti, mládež a rodina

Odborné sociální poradenství

Sociální služby města Havířova

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Posláním poradny je prostřednictvím odborného sociálního a psychologického poradenství napomáhat rodinám, párům a jednotlivcům k samostatnému zvládnutí nepříznivé vztahové situace a k obnovení vlastních zdrojů pro utváření uspokojivých rodinných, partnerských a mezilidských vztahů vůbec. Služby jsou poskytovány ambulantní formou.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 599 505 317
E-mail: rodinnaporadna@ssmh.cz
Web: www.ssmh.cz/index.php?kategorie=25

Slezská diakonie
PORADNA PRO RODINU Havířov

Posláním poradny je napomáhaní osobám s řešením jejich nepříznivé sociální situace v rámci partnerských mezilidských vztahů a rodin z Moravskoslezského kraje prostřednictvím bezplatného odborného sociálního poradenství a zajištěním sociálně terapeutické činnosti a mediace, krizové pomoci pro děti. Záměrem a posláním této poradny je nabízet a poskytovat klientům poradenskou a základní sociálně právní bezplatnou pomoc tak, aby nacházeli řešení svých obtížných situací a mohli tak pracovat na zlepšení kvality jejich života.

Adresa:  Opletalova 607/4, 736 01  Havířov-Šumbark
Telefon: 732 804 353
E-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz
Web: www.slezskadiakonie.cz 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální služby města Havířova
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služby pro rodiny města Havířova poskytují ve městě Havířově bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem nepříznivé životní situace, kterou nedokážou vlastními silami řešit.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon:  599 505 322, 607 268 748, 722 357 352
E-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz, sluzbyprorodiny2@ssmh.cz
Web: www.ssmh.cz/index.php?kategorie=26 

Armáda spásy v České republice, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Havířov

Sociální služba poskytuje bezplatnou pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi v Havířově a dostupném okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace (v oblastech bydlení, financí, krize, výchovně vzdělávacích problémů aj.).

Adresa:  Obránců míru 619/3,  Havířov-Šumbark 
Telefon: 773 770 175
E-mail: daniela_lorencikova@armadaspasy.cz
Web: www.armadaspasy.cz/pobocky/havirov/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodin...

Intervenční centra

Slezská diakonie
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

Posláním intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje osobám starším 16 let.

Adresa:  Opletalova 607/4, 736 01  Havířov-Šumbark
Telefon: 596 611 239, 739 500 634
E-mail: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
Web:  www.slezskadiakonie.cz

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Armáda spásy v České republice, z. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Havířov

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je bezplatně poskytovat sociální službu dětem ve věku od 6 do 15 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života, pomoc a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech a nabízet bezpečné místo pro trávení volného času.

Adresa:  Slovenského národního povstání 805/2,  Havířov-Šumbark
Telefon: 773 770 180
E-mail: blazena.sedlakova@armadaspasy.cz
Web: www.armadaspasy.cz/pobocky/havirov/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mlad...

Don Bosko Havířov o.p.s.
Klub Přístav

Sociální služba bezplatně poskytuje dětem a mládeži ohroženým sociálně nežádoucími jevy ve věku od 6 do 19 let bezpečné místo v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá. Je jim nabízena pomoc, rada a podpora při obtížných osobních, rodinných nebo školních situacích. To vše za pomoci poradenství, vzdělávacích a zábavných aktivit.

Adresa:  U Hřiště 762/8, Havířov-Prostřední Suchá
Telefon: 731 625 897
E-mail:  ops@donboskohavirov.cz
Web: www.donboskohavirov.cz 

Osobní asistence

Podané ruce, z. s.

Osobní asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností od jednoho roku věku a realizována v domácím prostředí i jinde dle potřeby konkrétního klienta až 24 hodin 7 dnů v týdnu. Služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, hygieně, oblékání, podání stravy, tekutin atd. Osobní asistent poskytuje doprovod do školky, školy, zaměstnání, na kulturní a sportovní akce apod. Osobní asistence je služba, která se snaží pomoci lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí a umožnit jim žít způsobem co nejbližším běžnému životu.

Adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
Telefon: 777 011 927, 776 011 437
E-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Web: www.podaneruce.eu 

Související aktivity

ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc

Klub 3NYTY

Otevřený klub pro neorganizované děti a mládež ve věku 12 až 26 let - bezplatná nabídka prostoru (klub, venkovní zahrada se sportovištěm), nabídka pro volný čas (vybavení, hudební zkušebna aj.), víkendové programy a akce pro cílovou skupinu.

Adresa:  Selská 394/29 Havířov-Bludovice
Telefon: 603 833 418, 733 627 232
E-mail: 3nyty@zdrhovadlo.cz 
Web: www.zdrhovadlo.cz 

Sociální služby města Havířova
Služby pro pěstounské rodiny

Poskytují pomoc s vytvořením bezpečného prostředí pro děti v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a podpory osob nahrazujících péči rodičů. Zprostředkovávají informace, služby a pomoc ohroženému dítěti, žadatelům a pěstounům. Uzavírají s osobami pečujícími (v evidenci) Dohody o výkonu pěstounské péče.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, 736 01 Havířov-Podlesí
Telefon: 599 505 338
E-mail: patrmanova.veronika@ssmh.cz, orlikova.eva@ssmh.cz, tomaszova.halina@ssmh.cz
Web: www.ssmh.cz/index.php?kategorie=51 

Slezská diakonie
Program pro pěstounské rodiny

Poskytuje podporu a doprovod rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. Pečujícím, se kterými má uzavřenou dohodu u výkonu pěstounské péče, poskytuje poradenské služby, zajišťuje krátkodobou i celodenní odlehčovací péči, vzdělávání (otevřené i pro pečující z jiných organizací), odbornou pomoc psychologů a dalších specialistů, podporu při kontaktu s biologickou rodinou dítěte, duchovní podporu, návaznost na jiné související služby aj.

Adresa:  Opletalova 607/4, 736 01  Havířov-Šumbark
Telefon: 734 640 284
E-mail: pp.vedouci.ha@slezskadiakonie.cz
Web: www.slezskadiakonie.cz 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Klub Maják

Nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež z lokality Havířov-Šumbark. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné místo. Realizuje programy pro školy s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými životními otázkami.

Adresa:  Boženy Němcové 1207/3a, 736 01 Havířov-Šumbark
E-mail: sekretariat@csvc.cz
Telefon: 596 810 892
Web: www.donboskohavirov.cz

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Středisko Město

Nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, nově také pro maminky s dětmi a seniory. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné místo. Realizuje programy pro školy s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými životními otázkami.

Adresa:  Haškova 1475/1, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 596 810 145
E-mail: sekretariat@csvc.cz
Web: www.donboskohavirov.cz

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Středisko Šumbark

Nabízí volnočasové aktivity zejména pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, nově také pro maminky s dětmi. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné místo. Realizuje programy pro školy s tématy přispívajícími k hlubšímu zamyšlení nad důležitými životními otázkami.

Adresa:  Lomená 559/9, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 596 884 853
E-mail: sekretariat@csvc.cz
Web: www.donboskohavirov.cz

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově
Klub Valdocco

Nabízí volnočasové aktivity pro mládež ve věku od 15 do 26 let, posilovnu, deskové hry. Vytváří kvalitní, přátelské a bezpečné místo.

Adresa:  Lomená 559/9, 736 01 Havířov-Šumbark
E-mail: sekretariat@csvc.cz
Web: www.donboskohavirov.cz

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

Je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pobytovým zařízením a zvláštním dětským zařízením pro děti s ohroženým vývojem. Dětem je zajištěna výchovná, sociální, psychologická, pedagogická, terapeutická, zdravotní, logopedická a rehabilitační péče. Rodičům, osobám odpovědným za výchovu a náhradním rodičům je poskytováno sociální a psychologické poradenství.

Adresa:  Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Telefon: 596 440 250, 596 411 673
E-mail:  socialni.havirov@dcctyrlistek.cz
Web: www.dcctyrlistek.cz 

Středisko výchovné péče Havířov

Poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 3 do 26 let (do ukončení procesu vzdělávání) se školními, rodinnými a osobnostními problémy, jejich zákonní zástupci, pedagogové a jiná odborná veřejnost.

SVP je v provozu v pracovní dny pondělí až pátek v budově H Magistrátu města Havířova, 1.patro, kanc. 105, 106

Adresa:  Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Telefon: 775 884 212, 778 771 183
E-mailsvp.havirov@seznam.cz

Magistrát města Havířova
Sociálně-právní ochrana dětí

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem mladším 18 let ochranu a vhodné podmínky proto to, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím.

Adresa:  Svornosti 86/2, Havířov-Město
Telefon: 596 803 456
E-mail: kacalova.lucie@havirov-city.cz
Web: www.havirov-city.cz

Česká asociace streetwork, z.s.

Jdi do klubu.cz

Virtuální klub pro děti a mládež dostupný na internetu od roku 2012. Obsah je zaměřený na prevenci, volný čas, součástí je online chat s poradenstvím od pondělí do pátku.

Telefon: 603 833 418
E-mail: poradna@jdidoklubu.cz
Web: www.jdidoklubu.cz

Multigenerační centrum Lučina

Posláním spolku AktivSen je podporovat a posilovat komunitní život v duchu rovných příležitostí napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchovní i sociální. Nabízí volnočasové a zájmové a mezigenerační aktivity. Cílem jsou spokojenější obyvatelé města Havířova, kteří mají dostatek podnětů pro kvalitní, smysluplný a plnohodnotný život.

Adresa: Hlavní třída 387/45, Havířov-Město
Telefon: 606 058 571
E-mail: lucina@aktivsen.cz
Web: www.centrumlucina.cz 

RODEZA, z. s.

Jedná se o organizaci, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Náhradním rodinám nabízíme: uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, letní pobytové tábory pro děti, vzdělávání pro osoby pečující, odborné rodinné poradenství, asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou, profesionální hlídání dětí, individuální přístup k dětem s neurovývojovými poruchami (ADHD), kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům (výběr vhodné školy, nebo učiliště a seznámení se s tímto zařízením), rodinnou facilitaci, mediaci, doučování apod

Adresa: Generála Svobody 280/24, 736 01 Havířov-Šumbark
Telefon: 774 949 890
E-mail: rodeza@seznam.cz
Web: www.rodeza.cz

Sociální služby města Havířov
Právní poradenství

Poskytování sociálního poradenství – bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného a občanského práva při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, mimo právního zastoupení.

Adresa:  Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí
Telefon:  599 505 333
E-mail:  pravnik@ssmh.cz
Web: www.ssmh.cz/index.php?kategorie=47