Celkový katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Havířově

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města Havířova

Katalog obsahuje informace o poskytovaných sociálních službách a souvisejícíh aktivitách pro konkrétní cílové skupiny uživatelů služeb.

Sociální služby představují souhrn činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a související aktivity zahrnují nabídku činností, které nejsou sociální službou, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují.