Sociální práce na odboru sociálních věcí

Chcete poradit a nevíte na koho se obrátit? Ocitli jste se v obtížné životní situaci? Nebo někdo ve vašem okolí?

V rámci sociální práce poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

  • Bytové problémy (sepsání žádosti o byt, řešení splátek dluhů, hledání náhradního bydlení…)
  • Dluhy (sepsání žádosti o splátky, sepsání návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí…)
  • Nezaměstnanost  (sepsání životopisu, pomoc při vyhledávání zaměstnání…)
  • Rodinné a mezilidské vztahy (sepsání návrhů k soudům např. návrh na výživné rozvedeného manžela, vyřízení rodného listu…)
  • Zdravotní postižení (poskytnutí informace k nárokům na dávky…)
  • Sociální zabezpečení (poskytnutí informace k důchodu, dávkám nemocenského pojištění…)
  • Sociální dávky (poskytnutí informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi, dávkám státní sociální podpory, příspěvku na péči, pomoc při sepsání odvolání…)
  • Sociální služby (způsoby pomoci,  druhy sociálních služeb, poskytovatelé a dostupnost sociálních služeb…)

Naším cílem je nabídnout Vám bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu.

Úřední hodiny Magistrátu města Havířova

Pondělí, středa    08:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek                  08:00 - 14:00 hod. 
Úterý a pátek       08:00 - 12:30 hod. (po předchozím objednání)

Adresa: Magistrát města Havířova, Odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2 
(budova F - přízemí), Havířov-Město, 736 01
Telefon: 596 803 140