Domy s pečovatelskou službou (DPS), včetně zásad pro nájem bytů

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří naléhavě potřebují sociální pomoc a splňují dále tyto základní podmínky:

a) mají trvalé bydliště v Havířově nebo mají trvalé bydliště mimo Havířov, ale jejich děti mají trvalé  bydliště v Havířově
b) dosáhli důchodového věku nebo nároku na starobní důchod
c) prokáží, že jejich příjmy postačí k úhradě nájemného a služeb spojených s nájmem

Na území města Havířova se nacházejí Domy s pečovatelskou službou v níže uvedených lokalitách s kapacitou:

Mládežnická č. l0 a 12, Havířov-Podlesí

celkem 133 bytů
z toho: 79 bytů 0+1, 54 bytů 0+2
BUS č. 403, 409, 412

Karvinská, Havířov-Město

celkem 60 bytů
z toho: 47 bytů 1+1, 12 bytů 0+2, 1byt 1+2
BUS č. 406

Gen.Svobody 15, Havířov-Šumbark

celkem 110 bytů
z toho: 41 bytů 0+1, 69 bytů 0+2
BUS č. 403, 409, 413

Střední 3, Havířov-Šumbark

celkem 45 bytů
z toho: 30 bytů 0+1, 15 bytů 0+2
BUS č. 401, 416, 405

Opletalova 4, I.poschodí, Havířov-Šumbark

celkem 8 bytů
z toho: 3 byty 1+1, 5 bytů 1+2
BUS 401, 403, 404, 409, 416

Celkem bytů v DPS 356

- jedná se o malometrážní byty I.kategorie
- čekací doba dle naléhavosti žadatele
- byt nutno zařídit vlastním nábytkem

Nejedná se o zařízení kde je poskytována komplexní péče.

Přidělování těchto bytů se řídí Zásadami pro nájem bytů v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního města Havířova, které schválila Rada města Havířova.