Sociální zařízení

Sociální služby města Havířova

Přemyslova 1618/12
73601 Havířov-Podlesí
telefon: 599505311
e-mail: sekretariat@ssmh.cz
www.ssmh.cz

Domov seniorů Havířov

středisko Helios
Jaroslava Seiferta 1530/14
596 810 061
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz
www.dshavirov.cz

Středisko Luna
Lidická 1200/52c
telefon: 596 808 601
E-mail: sekretariat@dshavirov.cz
www.dshavirov.cz

Santé - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.cz
www.sante-havirov.cz

Další kontakty

Armáda spásy - azylové domy:
- muži - 773 770 143
- ženy s dětmi - 773 770 151
- noclehárna pro muže - 773 770 143

Uprchlické zařízení - pobytové středisko Havířov-Dolní Suchá: 596 805 911