Ostatní školská zařízení - zřizovatel ostatní

zřizovatel Moravskoslezský kraj:

Dětský domov a školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizce

Mgr. Ladislava Hilbertová, ředitelka
Čelakovského 1, Havířov-Podlesí, 736 01

tel.č. 596 411 212
reditel.ddhavirov@seznam.cz
ekonom.ddhavirov@seznam.cz

Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě - odloučené pracoviště Havířov

Hornická 900/8,
Havířov-Suchá, 734 64

tel.č. 596 411 673
info@dcctyrlistek.cz
hamplova@dcctyrlistek.cz
www.dcctyrlistek.cz

zřizovatel MŠMT:

Dětský domov se školou a základní škola , Těrlicko-Horní Těrlicko

PaedDr. Eva Němečková, ředitelka
Promenádní 561/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42

tel.č. 596 423 147
zastupce.dvu@cbox.cz
www.terlickodds.cz

zřizovatel církev:

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově

Ing. Mgr. Jindřich Honěk, ředitel
Haškova 1475/1, Havířov-Město

596 810 145
sekretariat@csvc.cz
www.csvc.cz

zřizovatel ostatní:

Dětská skupina registrovaná při MPSV ČR Profa Kids Havířov z. s. 

-péče o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky v celodenním režimu

Šárka Žluvová, DiS - ředitelka
Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí
775 175 190

www.mazoretky-profa.cz