Kronika města Havířova

Dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Péči o kroniku města Havířova převzala Městská knihovna Havířov – odkaz: www.kronikahavirov.cz

Nahlížet do elektronické verze kroniky lze na odboru školství a kultury, 3. patro, dveře A-308 (Skořepová Irena), vždy první pracovní pondělí v měsíci, v čase od 8.00 do 17.00 hodiny.