Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2020

Vzhledem k opatřením vyhlášeným vládou České republiky k zamezení šíření koronaviru jsou některé akce zrušeny, případně dojde k jejich realizaci v náhradním termínu. Z akcí zajišťovaných odborem školství a kultury MMH se zrušení aktuálně týká Dne učitelů (26. 3. 2020) a Dne Země (24. 4. 2020).

Aktuální informace o konání akcí ostatních pořadatelů je obecně vhodné předem ověřit na jejich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.