Vyhlášky a nařízení

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA

k 12.7.2019

Číslo

Název

Datum schválení

Č. usnesení RMH nebo ZMH

Datum platnosti

Datum nabytí účinnosti

7/OMH/2004

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

8.11.2004

688/16/ZM/04

2.12.2004

1.1.2005

6/OMH/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004

Příloha

19.9.2005

957/21/ZM/05

29.9.2005

1.1.2006

7/OÚR/2005

Obecně závazná vyhláška o závazné části regulačního plánu Regenerace panelového sídliště Šumbark II

19.9.2005

958/21/ZM/05

10.10.2005

25.10.2005

2/ORG/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

Příloha

27.3.2006

1167/25/ZM/06

30.3.2006

1.1.2007

7/OMH/2006

Nařízení, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha č. 1   Příloha č.2

11.10.2006

6004/104/RM/06

27.10.2006

1.11.2006

2/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 Příloha

26.2.2007

27/2/ZM/07

7.3.2007

22.3.2007

4/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

Příloha 1 Příloha 2

26.2.2007

29/2/ZM/07

7.3.2007

1.4.2007

5/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

18.6.2007

137/4/ZM/07

28.6.2007

1.1.2008

6/OKS/2007

Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 7/2006, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha 1   Příloha 2

24.10.2007

1270/17/RM/07

1.11.2007

16.11.2007

2/OKS/2008

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3

23.6.2008

544/10/ZM/08

23.6.2008

17.7.2008

1/OKS/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 7/2004, ve znění OZV č. 6/2005 a OZV č. 2/2007

26.1.2009

738/14/ZM/09

28.1.2009

12.2.2009

5/ORG/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

2.11.2009

1010/19/ZM/09

18.11.2009

1.1.2010

7/OŠK/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

14.12.2009

1050/20/ZM/09

21.12.2009

6.1.2010

1/ORG/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města Havířova

24.1.2011

88/3ZM/2011

1.2.2011

16.2.2011

2/ORG/2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

28.3.2011

157/5ZM/2011

1.4.2011

18.4.2011

4/MP/2011

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov

20.6.2011

175/6ZM/2011

28.6.2011

15.7.2011

5/MP/2011

Nařízení, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

22.6.2011

939/16RM/2011

28.6.2011

15.7.2011

8/OKS/2011

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova

14.11.2011

325/8ZM/2011

25.11.2011

10.12.2011

2/OKS/2012

Obecně závazná vyhláška k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

25.6.2012

537/13ZM/2012

27.6.2012

1.8.2012

4/OŠK/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

17.12.2012

687/16ZM/2012

18.12.2012

2.1.2013

3/OKS/2013

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

24.6.2013

905/19ZM/2013

1.7.2013

16.7.2013

2/OKS/2014

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem

22.9.2014

1283/27ZM/2014

29.9.2014

1.1.2015

4/OKS/2014

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova

22.9.2014

1285/27ZM/2014

29.9.2014

1.11.2014

1/OKS/2015

Obecně závazná vyhláška  k regulaci hlučných činností

26.1.2015

90/3ZM/2015

2.2.2015

17.2.2015

4/ORG/2015

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

14.12.2015

348/8ZM/2015

16.12.2015

1.1.2016

5/OŠK/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

19.12.2016

610/15ZM/2016

21.12.2016

5.1.2017

7/OKS/2016

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

19.12.2016

614/15ZM/2016

28.12.2016

12.1.2017

1/ORG/2017

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

27.2.2017

683/17ZM/2017

3.3.2017

18.3.2017

5/OKS/2017

Nařízení, kterým se vydává tržní řád 

28.6.2017

3409/67RM/2017

12.7.2017

28.7.2017

1/OŠK/2018

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

29.1.2018

899/23ZM/2018

2.2.2018

17.2.2018

3/OKS/2018

Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád 

28.3.2018

4287/84RM/2018

4.4.2018

19.4.2018

4/OKS/2018

Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území města Havířova

25.7.2018

4801/91RM/2018

1.8.2018

16.8.2018

5/OKS/2018

Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

24.9.2018

1070/27ZM/2018

1.10.2018

16.10.2018

7/ORG/2018

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3.12.2018

33/2ZM/2018

5.12.2018

1.1.2019

1/OKS/2019

Nařízení č. 1/2019, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu  

Ceník

Přílohy

4.2.2019 351/7RM/2019 11.2.2019 26.2.2019
2/ORG/2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o poplatku ze psů 24.6.2019 188/7ZM/2019 26.6.2019 12.7.2019
3/ORG/2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 24.6.2019 189/7ZM/2019 26.6.2019 12.7.2019
4/ORG/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

24.6.2019 190/7ZM/2019 26.6.2019 12.7.2019

 

PŘEHLED NEPLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA