Vyhlášky a nařízení

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA

k 1.1.2021

Číslo

Název

Datum schválení

Č. usnesení RMH nebo ZMH

Datum platnosti

Datum nabytí účinnosti

4/2001/MH

Nařízení statutárního města Havířova o zrušení OZV č.j. 8/98/DHR k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova ve znění OZV č.j. 5/2000/MH

07.02.2001

RM 2754/53/01

27.04.2001

27.04.2001

7/OÚR/2005

Obecně závazná vyhláška o závazné části regulačního plánu Regenerace panelového sídliště Šumbark II

19.9.2005

958/21/ZM/05

10.10.2005

25.10.2005

2/ORG/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

Příloha

27.3.2006

1167/25/ZM/06

30.3.2006

1.1.2007

5/OŽP/2006

Nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

07.06.2006

5440/94/RM/06

14.06.2006

29.06.2006

7/OMH/2006

Nařízení, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha č. 1   Příloha č.2

11.10.2006

6004/104/RM/06

27.10.2006

1.11.2006

4/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

Příloha 1 Příloha 2

26.2.2007

29/2/ZM/07

7.3.2007

1.4.2007

5/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

18.6.2007

137/4/ZM/07

28.6.2007

1.1.2008

6/OKS/2007

Nařízení, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 7/2006, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha 1   Příloha 2

24.10.2007

1270/17/RM/07

1.11.2007

16.11.2007

2/OKS/2008

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3

23.6.2008

544/10/ZM/08

23.6.2008

17.7.2008

5/ORG/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

2.11.2009

1010/19/ZM/09

18.11.2009

1.1.2010

7/OŠK/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

14.12.2009

1050/20/ZM/09

21.12.2009

6.1.2010

1/ORG/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města Havířova

24.1.2011

88/3ZM/2011

1.2.2011

16.2.2011

4/MP/2011

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov

20.6.2011

175/6ZM/2011

28.6.2011

15.7.2011

5/MP/2011

Nařízení, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

22.6.2011

939/16RM/2011

28.6.2011

15.7.2011

8/OKS/2011

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova

14.11.2011

325/8ZM/2011

25.11.2011

10.12.2011

4/OŠK/2012

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

17.12.2012

687/16ZM/2012

18.12.2012

2.1.2013

3/OKS/2013

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

24.6.2013

905/19ZM/2013

1.7.2013

16.7.2013

1/OKS/2015

Obecně závazná vyhláška  k regulaci hlučných činností

26.1.2015

90/3ZM/2015

2.2.2015

17.2.2015

5/OŠK/2016

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

19.12.2016

610/15ZM/2016

21.12.2016

5.1.2017

7/OKS/2016

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

19.12.2016

614/15ZM/2016

28.12.2016

12.1.2017

1/ORG/2017

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

27.2.2017

683/17ZM/2017

3.3.2017

18.3.2017

1/OŠK/2018

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

29.1.2018

899/23ZM/2018

2.2.2018

17.2.2018

8/OKS/2019

Obecně závazná vyhláška k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

16.12.2019

283/10ZM/2019

16.12.2019

1.1.2020

9/OKS/2019

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem

16.12.2019

284/10ZM/2019

16.12.2019

1.1.2020

1/OKS/2020

Nařízení č. 1/2020, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území města Havířova

13.1.2020

1580/34RM/2020

20.1.2020

4.2.2020

2/ORG/2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

27.4.2020

397/13ZM/2020

30.4.2020

15.5.2020

3/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova

22.6.2020

447/14ZM/2020

25.6.2020

10.7.2020

4/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Havířově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Příloha č. 1

Příloha č. 2

22.6.2020

445/14ZM/2020

25.6.2020

10.7.2020

5/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje OZV č. 7/2016 o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

Příloha č. 1

22.6.2020

446/14ZM/2020

25.6.2020

1.7.2020

6/OKS/2020

Nařízení č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Ceník

Přílohy

17.8.2020

2307/51RM/2020

28.8.2020

12.9.2020

7/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

21.9.2020

502/15Z/2020

25.9.2020

10.10.2020

8/ORG/2020

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha

21.9.2020

506/15Z/2020

30.9.2020

15.10.2010

9/OKS/2020

Nařízení č. 9/2020, kterým se vydává tržní řád

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

5.10.2020

2465/56RM/2020

12.10.2020

1.1.2021

10/ORG/2020

Obecně závazná vyhláška č. 10/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.12.2020

543/16ZM/2020

15.12.2020

1.1.2021

 

PŘEHLED NEPLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA