Vyhlášky a nařízení

PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA

k 31.5.2023

Číslo

Název

Datum schválení

Č. usnesení RMH nebo ZMH

Datum platnosti

Datum nabytí účinnosti

4/2001/MH

Nařízení statutárního města Havířova o zrušení OZV č.j. 8/98/DHR k prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu, ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Havířova ve znění OZV č.j. 5/2000/MH

07.02.2001

RM 2754/53/01

27.04.2001

27.04.2001

7/OÚR/2005

Obecně závazná vyhláška o závazné části regulačního plánu Regenerace panelového sídliště Šumbark II

19.9.2005

958/21/ZM/05

10.10.2005

25.10.2005

2/ORG/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

Příloha

27.3.2006

1167/25/ZM/06

30.3.2006

1.1.2007

5/OŽP/2006

Nařízení, kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

07.06.2006

5440/94/RM/06

14.06.2006

29.06.2006

4/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

Příloha 1 Příloha 2

26.2.2007

29/2/ZM/07

7.3.2007

1.4.2007

5/OKS/2007

Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

18.6.2007

137/4/ZM/07

28.6.2007

1.1.2008

2/OKS/2008

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholu Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3

23.6.2008

544/10/ZM/08

23.6.2008

17.7.2008

5/ORG/2009

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006, kterou se stanoví koeficienty při výpočtu daně z nemovitostí

2.11.2009

1010/19/ZM/09

18.11.2009

1.1.2010

1/ORG/2011

Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává Požární řád města Havířova

24.1.2011

88/3ZM/2011

1.2.2011

16.2.2011

4/MP/2011

Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov

20.6.2011

175/6ZM/2011

28.6.2011

15.7.2011

5/MP/2011

Nařízení, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

22.6.2011

939/16RM/2011

28.6.2011

15.7.2011

8/OKS/2011

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Havířova

14.11.2011

325/8ZM/2011

25.11.2011

10.12.2011

3/OKS/2013

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o ochraně veřejné zeleně a o užívání zařízení města Havířova

24.6.2013

905/19ZM/2013

1.7.2013

16.7.2013

1/OKS/2015

Obecně závazná vyhláška  k regulaci hlučných činností

26.1.2015

90/3ZM/2015

2.2.2015

17.2.2015

1/ORG/2017

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

27.2.2017

683/17ZM/2017

3.3.2017

18.3.2017

2/ORG/2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

27.4.2020

397/13ZM/2020

30.4.2020

15.5.2020

3/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se zrušuje OZV č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova

22.6.2020

447/14ZM/2020

25.6.2020

10.7.2020

4/OKS/2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Havířově a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Příloha č. 1

Příloha č. 2

22.6.2020

445/14ZM/2020

25.6.2020

10.7.2020

6/OKS/2020

Nařízení č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

Ceník

Přílohy

17.8.2020

2307/51RM/2020

28.8.2020

12.9.2020

8/ORG/2020

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha

21.9.2020

506/15Z/2020

30.9.2020

15.10.2010

1/OKS/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

20.9.2021

744/21ZM/2021

29.9.2021

1.1.2022

2/ORG/2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

13.12.2021

783/22ZM/2021

13.12.2021

1.1.2022

3/OKS/2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2019 k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

13.12.2021

786/22ZM/2021

15.12.2021

1.1.2022

1/OKS/2022

Obecně závazná vyhláška města Havířova o nočním klidu a o zabezpečení veřejného pořádku při pořádání veřejnosti přístupných akcí na území města Havířova

20.6.2022

902/26ZM/2022

21.6.2022

8.7.2022

2/OKS/2022

Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

19.9.2022

932/27ZM/2022

20.9.2022

19.10.2022

3/OKS/2022

Nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Příloha

26.9.2022

4693/94RM/2022

27.9.2022

31.10.2022

1/OKS/2023

Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě a příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území města Havířova

16.01.2023

303/5RM/2023

17.01.2023

01.03.2023

2/OŠK/2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

27.2.2023

86/3ZM/2023 

2.3.2023

17.3.2023

3/OŠK/2023

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově

27.2.2023

87/3ZM/2023 

2.3.2023

17.3.2023

4/OKS/2023

Nařízení, kterým se vydává tržní řád

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

24.4.2023

618/11RM/2023

10.5.2023

1.6.2023

5/OKS/2023

Nařízení, kterým se stanoví maximální ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla a služby odstavné plochy 

15.5.2023

690/13RM/2023

17.5.2023

1.7.2023

 

PŘEHLED NEPLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA