Žádost o vydání souhlasu k záboru veřejného prostranství

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti k záboru veřejného prostranství v majetku města

Základní informace k životní situaci

Stanovení podmínek k užívání veřejných prostranství v majetku města zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění prodejních zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních zařízení, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který užívá nebo chce užívat veřejné prostranství v majetku města k výkonu své činnosti uvedené výše, tj. fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti pro užívání veřejného prostranství s uvedením přesného určení místa záboru veřejného prostranství s doložením situačního snímku, uvedení rozsahu a způsobu záboru, uvedení důvodu a doby zvláštního užívání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na žádost

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství,
kancelář č. A 410, referentka Hana Jarková
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na odboru komunálních služeb na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnost správci poplatku (MMH, odbor organizační, oddělení správy poplatků), ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství a poskytnout údaje dle § 14a, zákona o místních poplatcích.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Za správnost návodu odpovídá útvar

Obor komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství

Kontaktní osoba

Hana Jarková, referent odboru komunálních služeb, oddělení zeleně a veřejných prostranství
tel. 596803329, jarkova.hana@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2018

Popis byl naposledy aktualizován

23.1.2018