Zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby

Pojmenování (název) životní situace

Zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby

Základní informace k životní situaci

Povinnost dopravce provozujícího taxislužbu provozovat taxislužbu vozidlem zapsaným do evidence vozidel taxislužby.
Postup a podmínky vychází z ust. § 21a, zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dopravce provozující taxislužbu

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A, kanc. č. dv. A 402. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby je úkonem zpoplatňovaným podle položky 34 odst. 13 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek 50,- Kč je splatný před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obvyklá lhůta je do 15 dnů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při provozování vozidla, které není zapsáno do evidence vozidel taxislužby může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba

Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596803125, schwarz.jaromir@haviro-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Ke dni 1.1.2014

Popis byl naposledy aktualizován

11.9.2019