Wi-Fi v autobusech MHD Havířov

Wi-Fi v autobusech MHD Havířov od 1. 6. 2019

Statutární město Havířov rozhodlo nabídnout občanům, cestujícím v autobusech přepravního systému Městské hromadné dopravy v Havířově možnost připojení k veřejné síti Wi-Fi v době přepravy a je zajištěno také financování této služby z prostředků města.

Instalace zařízení (routerů), umožní k termínu již od 1. 6. 2019 připojení k síti Wi-Fi ve všech vozidlech MHD provozovatele ČSAD Havířov a.s.

Zařízení jsou dimenzována tak, aby zvládla v jednom okamžiku poskytnout přístup k veřejné síti více než 30 uživatelům.

Wi-Fi ve vozidle má název Bus Wi-Fi. Každý uživatel (cestující), který se bude chtít připojit k této síti musí potvrdit souhlas na úvodní stránce „Souhlasím s provozními podmínkami veřejné sítě Wi-Fi“, následně bude uživateli povolen přístup k veřejné síti.

V rámci připojení má uživatel limit stažení dat 50 MB, poté se omezí rychlost připojení. Tato restrikce slouží k tomu, aby jednotliví uživatelé nestahovali velké soubory dat a neomezovali tak přístup ostatním uživatelům.

Po 3měsíčním zkušebním provozu bude vyhodnocena kvalita služby (připojení, rychlost a objem stažených dat), což ve svém důsledku může vést ke změnám původně nastavených limitů.

Očekáváme, že vybavení autobusů MHD Smart Wi-Fi routery a možnost připojení k veřejné síti Wi-Fi zajistí zvýšení komfortu služeb pro cestující veřejnost, ale vytvoří také základní předpoklady pro následné využití chytrých technologií při organizaci provozu přepravního systému MHD Havířov.

Názorný postup pro připojení k veřejné síti Bus Wi-Fi (viz přílohy):

  • Výběr WiFi sítě - Bus Wi-Fi
  • Zobrazí se snímek 1 pro připojení
  • Uživatel (cestující) zaškrtne políčko „Souhlasím“ a potvrdí políčko "Připojit"
  • Zobrazí se snímek 2 o probíhajícím přihlašování
  • Pokud přihlášení proběhne úspěšně, zobrazí se příslušná informace, viz snímek 3