Sběrné dvory

Statutární město Havířov provozuje pro občany (fyzické osoby) sběr objemného a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Havířov a.s. na ul. Karvinská 63, Havířov-Město  a na ul. Jarošova 11a, Havířov-Šumbark.

!!!  Oznámení o mezení provozu sběrného dvora na ulici Karvinská 63 v Havířově-Město  !!!

Vzhledem k téměř vyčerpané roční kapacitě zařízení jsou Technické služby Havířov a.s. - provozovatel sběrného dvora odpadů na ul. Karvinská 63, nuceny od 1.12.2019 omezit provoz tohoto zařízení následovně:

- do zařízení nebudou od 1.12. do 31.12.2019 přijímány odpady, které se nejvíce hmotnostně podílí na celkovém množství odpadů do zařízení přijatých. Jedná se o objemný odpad, stavební odpady (směsné, cihly, beton…) a zeminu.

Ostatní komodity odpadů budou do zařízení přijímány v obvyklém režimu.

Současně bude posílen počet shromažďovacích prostředků určených na výše uvedené ostatní odpady na sběrném dvoře na ul. Jarošova.

Sběrné dvory na území města Havířova:

ul. Karvinská 247/63, Havířov-Město
Pondělí - Neděle 7.00 - 18.00 h
(pro případ potřeby vezměte s sebou průkaz totožnosti)

ul. Jarošova 1219/11a, Havířov-Šumbark
Pondělí - Neděle 7.00 - 18.00 h
(pro případ potřeby vezměte s sebou průkaz totožnosti)

Provozovatel: 
Technické služby Havířov, a.s.
Karvinská 1461/66
736 29 Havířov-Město
Tel.: 596 802 611, 596 802 601, 596 802 620
tsh@tsh.cz
www.tsh.cz

Občané mají celoročně možnost bezplatně odevzdat tyto druhy odpadů:

 • objemný odpad (starý nábytek, koberce, apod.)
 • elektrošrot (mrazničky, chladničky, pračky, rádia, televizory, apod.)
 • plechovky od barev a ředidel
 • autobaterie, suché a Ni-kadmiové baterie (tužkové, ploché, apod.)
 • zářivky, výbojky
 • pneumatiky
 • vyjetý olej
 • léky nepotřebné, s prošlou záruční lhůtou
 • textil, dřevo
 • papír, sklo
 • stavební suť

Provozní doba na sběrných dvorech v Havířově

V souladu se zákonem č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, je upravena a omezena provozní doba sběrných dvorů na území města Havířova.
Odpad NEBUDE ve sběrných dvorech přijímán ve státních svátcích:

1. ledna
Velikonoční pondělí
8. května
28. září
28. října
24. prosince od 12:00 – 24:00
25. prosince
26. prosince

Provozní doba mimo státní svátky na sběrných dvorech v Havířově

Ul. Karvinská 63, Havířov-Město
Po-Ne 7:00 – 18:00 hod.

Ul. Jarošova 11a, Havířov-Šumbark
Po-Ne  7:00 - 18:00 hod.