ODPADY - Informace k přistavení VPK

S účinností zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“) od 1.1. 2021, dochází k některým změnám při nakládání s komunálním odpadem. A v této souvislosti již nebude docházet k pravidelnému přistavování velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK).

Pro letošní rok bude, v případě zájmu občanských komisí, pro okrajové části města vzdálenější od sběrných dvorů (Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Dolní Datyně, Životice), zajištěno přistavení max. 2 ks VOK na pololetí (např. víkend v termínu občanskou komisí organizovaného jarního nebo podzimního úklidu).

Všichni občané v současné době mají nadále možnost kterýkoliv den odvézt svůj objemný odpad do sběrného dvora vlastními prostředky nebo si zajistit přepravu pomocí služby či pronájmu vozidla. Nadále bude dvakrát ročně zajišťována mobilní sběrna odpadů s obsluhou, která je vybavena VOK.