ODPADY - Číselné značení kontejnerových stanovišť v bytové zástavbě

Kontejnerová stanoviště v mapách města

Najít si nejbližší místo pro správné odložení vytříděných složek komunálního odpadu je od začátku letošního roku zase o něco jednodušší. Na Geoportále webových stránek města byla spuštěna interaktivní mapa, která se nachází v sekci „Odpadové hospodářství“ na https://mapy.havirov-city.cz:50443/webportal/index.html.

Mapový přehled všech číselně identifikovaných kontejnerových stanovišť s adresou. „Barevné koláče“, představují složení jednotlivých sběrných nádob zde rozmístěných.

Na pravé liště – vrstvy, lze zakliknout hledanou nádobu (např. kovy, textil, olej, biologicky rozložitelný odpad, aj.) a zjistit, kde stojí ta nejbližší sběrná nádoba.

      Lze také zjistit, kde jsou sběrné dvory pro odložení zejména objemného odpadu, který se do sběrných nádob nevejde a samozřejmě ani vedle sběrných nádob vůbec          nepatří.