Místní komunikace ul. Formanská, Spádová - dopravní omezení

V termínu od 12.4.2021 do 20.3.2022 bude probíhat stavba "Odkanalizování části města Havířova, IV. etapa P5 - Lokalita "Důlňák" Havířov,Město". Touto stavbou bude významně omezen provoz na místních komunikacích ul. Formanská, ul. Na Prostředňáku, ul. Na Důlňáku, ul. Spádová v Havířově. Stavba bude probíhat po etapách, kdy po ukončení stavebních prací bude stavbou vždy v daném dni zajištěn příjezd k nemovitostem. Pro etapu, kdy budou probíhat výkopové práce na ul. Formanská, v termínu od 1.6.2021 do 13.8.2021, bude vyznačena objízdná trasa přechodným dopravním značením. V tomto termínu rovněž dojde k omezení autobusové dopravy, kdy dopravce o změnách v jízdních řádech bude včas informovat cestující. Pro ostatní etapy stavebních a výkopových prací nejsou objízdné trasy nařízeny. Investorem stavby je statutární město Havířov, zastoupené odborem územního, oddělením investic. Zhotovitelem stavby je STASPO, spol. s r.o., IČO 41035704, Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice, p. Bohuslav Sobotík, odpovědný stavbyvedoucí, tel.: 730 162 113. V případě dotazů kontaktujte stavbou pověřeného referenta Ing. Dagmar Čtvrtníčkovou, tel. 596 803 365.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně odpovědné osoby stavbyvedoucího p. Sobotíka ze společnost STASPO spol. s.r.o., silniční správní úřad uvádí nový kontakt: p. Jiří Dorda, tel. 737591789, dorda@staspo.cz

S ohledem na urychlení stavebních prací v rámci 3. etapy se mění termín dopravního omezení 4. etapy výkopových prací na ul. Formanská a to z 12.7.2021 - 13 .8.2021 na termín od 7.7.2021 do 13.8.2021. Dle sdělení zástupce zhotovitele je předpoklad, že se i tento termín zkrátí.