Použití znaku statutárního města Havířova

 

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Havířova

Základní informace k životní situaci

Souhlas se vyřizuje za účelem užívání znaku statutárního města Havířova zejména při významných a oficiálních příležitostech, v publikacích a na tiskovinách

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnické osoby, fyzické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Užití znaku je možné na základě schválení v Radě města Havířova a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kancelář primátora, 2. patro, číslo kanceláře A210, vedoucí odboru kancelář primátora, tel. 596 803 305.
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemnou žádost

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Volná písemná žádost s uvedením žadatele a popisem účelu použití

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Užívání znaku je bezúplatné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po projednání a schválení na nejbližší schůzi Rady města Havířova

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Telefonicky: 596 803 305

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor kancelář primátora

Kontaktní osoba

Bc. Lenka Frídlová, fridlova.lenka@havirov-city.cz, tel. 596 803 305

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

10.9.2019