Kotlíkové dotace 2019 - 3. výzva

Poslední možnost výměny starého kotle za nový!

Dotace je určena výhradně na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Výzva bude vyhlášena Moravskoslezským krajem v dubnu 2019 s příjmem žádostí od května 2019.

Podporované nové zdroje vytápění:

  • tepelná čerpadla
  • kotle na biomasu (automatické)
  • kotle na biomasu (s ručním přikládáním)
  • plynové kondenzační kotle

Více informací ke kotlíkovým dotacím – 3. výzva ZDE.

NOVINKA!

Na pořízení dotovaného nového kotle můžete získat bezúročnou zápůjčku až 200 tisíc korun.

Zároveň nabízíme odbornou pomoc s technickým řešením výměny kotle a s vypracováním žádosti o dotaci i zápůjčku.

Podmínkou poskytnutí bezúročné zápůjčky je registrace v evidenci zájemců o půjčku. Váš předběžný zájem o zápůjčku oznamte prosím na Magistrát města Havířova, kancelář B-414, 4. patro, po předchozí dohodě na tel.: 606 840 937 nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz.

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na tento projekt ministerstvo vyčlenilo 740 milionů korun. Nejvyšší částku, rovnou půl miliardu, pošle do Moravskoslezského kraje. 

Výhody kotlíkové půjčky
pokryje 100 % způsobilých výdajů
bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
max. měsíční splátka nebude požadována více jak 2 000 Kč (s výjimkou první zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace)
doba splácení až 10 let

Více informací ke kotlíkovým zápůjčkám ZDE.

Tento projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz                                                                                                www.sfzp.cz