Nové přednádraží

Bylo jednou jedno vlakové nádraží, které již velice chátralo a už potřebovalo nutně opravit. Špatně se u něj parkovalo, místa bylo málo, technicky už nevyhovovalo a už vůbec to dobře nevypadalo! Hodně chrabrých rytířů se snažilo situaci vyřešit, ale až nové vedení města Havířova se nezaleklo a v roce 2020 proměnilo pohádku ve skutečnost. Přesně 5. února podepsalo smlouvu se zhotovitelem přestavby a začalo odpočítávat 365 kalendářních dní, za kterých mělo být hotovo. Do odzvonění konce pohádky zbývá pouhý měsíc a my už víme, že i tato pohádka bude mít šťastný konec a že se už za pár dnů stane skutečností. Tak pojďme spolu odpočítávat dny a v následujících krátkých 30 kapitolách pojďme od začátku a dočteme ji společně.

 

Všechno to začalo velkým úklidem. Kácely se dřeviny, likvidoval se vysloužilý stavební materiál, muselo se vyorat hodně zeminy a udělat tak místo pro staveniště. Vzniklo nové oplocení, betonový chodník pro pěší, koridor pro cestující přes staveniště k výpravní hale a nové dopravní značení. Celý prostor staveniště byl důkladně vyčištěn a připraven ke zrození zbrusu nového přednádraží. A nastoupila těžká technika…

   

 A jen co se staveniště uklidilo, začaly se měnit trasy mnoha kabelů a trubek. Takzvané přeložky inženýrských sítí. To máte: přeložka veřejné kanalizace, přeložka horkovodu, přeložka internetových, televizních, telefonních a elektrických kabelů, přeložka vodovodní přípojky a přeložka plynovodu. Celková délka přeložek byla okolo 2700 metrů. Ze všech prováděných prací na samotné stavbě, tato část trvala nejdéle. Při kopání do země, ale na stavaře čekalo nepříjemné překvapení. 

rekonstrukce přednádraží

Znáte nějakou stavbu nebo přestavbu, která se obešla bez menších či větších komplikací? Asi těžko, viďte? Také na stavaře havířovského přednádraží hned v začátcích čekalo pod povrchem země nepříjemné překvapení. Po odkrytí svrchních vrstev bylo zjištěno, že podkladní vrstvy byly tvořeny jíly s nízkou plasticitou a zbytky starých konstrukčních vrstev původních komunikací. Proto se musel změnit původní plán a byla provedena sanace stávajících vrstev přírodním drceným kamenivem v kombinaci se separační geotextilií. Jednalo se o cca 6000 tun přírodního drceného kameniva což je cca 200 plně naložených nákladních aut. Podloží je tedy připraveno, právě v tuto chvíli přicházejí na scénu patky sloupů. Zkuste si tipnout, kolik jich bylo na přestavbu přednádraží použito. 

  staveniště

Kromě typu účesu nebo skrojku chleba je patka také dolní zakončení sloupu. A těch bylo pro rekonstrukci havířovského nádraží použito celkem 39. Z toho bylo 19 kusů velkých patek o rozměrech 3x3 metry s výškou metr a půl. Dalších 20 kusů bylo jen o něco málo menších. Celkově bylo na patky použito cca 333 metrů krychlových betonu a cca 33 tun výztuže. A to už se z podzemí dostáváme na povrch.

 

staveniště   staveniště

Zakotvení v zemi díky patkám máme, můžeme se vrhnout na konstrukci. Hlavní nosná konstrukce zastřešení je vytvořena jako vetknuté sloupy vynášející konzolovité zastřešení. Zastřešení je provedeno jako konstrukce s vysokou životností a minimální údržbou. Na ocelovou konstrukci zastřešení bylo použito cca 188 tun žárově zinkované oceli. Opláštění konstrukce je tvořeno alucobondem v celkové výměře cca 409 m2. Na ocelovou konstrukci bylo provedeno cca 3260 m2 nátěrů. Zastřešení je tvořeno neprůhlednou částí střechy ze sendvičových panelů a průhlednou částí z tepelně zpevněného bezpečnostního lepeného skla. A víte, že pod přístřešky jsou zasazeny stromy, které prorostou skrz konstrukci? 

staveniště  staveniště

Samotné přístřešky nesou jedinečný a unikátní motiv lomených a dynamických křivek, které můžeme spatřit právě a jenom na původní výpravní budově. Tyto hlavní linie přímočaře spojují dané dvě stavby a tvoří neoddělitelný a unikátní celek. Jsou konstruovány tak, aby zajistily pohodlí i komfort pro všechny pasažéry a návštěvníky místa. Jsou vybaveny lavičkami, koši, elektronickými i klasickými jízdními řády, wifi připojením a kvalitním osvětlením. Prostor pod přístřešky bude působit svěžím prosluněným dojmem díky implementaci částečného prosklení střechy. Větší z dvojice přístřešků obsahuje čtveřici mladých stromů, které postupně prorostou skrz konstrukci a budou navazovat na koncepci ,,Zeleného města", kterým Havířov bezesporu je. 

Cca 3 800 m2 asfaltového povrchu bylo položeno na hlavní a vedlejší komunikace nového přednádraží v Havířově. Hlavní komunikace je prostor určený pouze k pohybu autobusové dopravy se zónou 30 km/hod. Vedlejší komunikace jsou ostatní obslužné komunikace pro obsluhu parkovacích stání, svozy odpadu nebo údržbu. Konstrukce vozovky hlavní komunikace po pojezd autobusů je navržena pro vysoké dopravní zatížení. To ale není všechno. Povrch přednádraží pokrývají také nové chodníky, přechody a bezbariérové přístupy. 

staveniště  staveniště

Dneska se společně projdeme po nových chodnících, které vznikly v rámci nového přednádraží. Jsou v šířce od 2,0 do 6,2 m. Povrch chodníků je tvořen betonovou dlažbou tvaru čtverce o straně 200 mm a v plochách před výpravní budovou a v plochách zastávek dlažbou čtvercovou o straně 600 mm. Součástí jsou dva úrovňové přechody pro chodce v hlavním koridoru pro pohyb chodců, místa pro přecházení a bezbariérové přístupy do úrovně pozemní komunikace. Tato místa slouží pro zajištění přístupu k vyhrazeným parkovacím stáním pro tělesně postižené. V rámci stavby bylo položeno cca 5 500 m2 dlažby. Zítra nás budou zajít autobusové zálivy. Zní to krásně, viďte?

staveniště  staveniště

Pro autobusovou dopravu byly v rámci  zastávek vybudovány dva autobusové zálivy, jeden v každém směru. Skladba byla provedena pro vysoké zatížení a je tvořena krytem z cementového betonu. Do cementového krytu byly vloženy svařené kari sítě. Výměra je cca 600 m2. Pro zajímavost, hotový kryt se kontroluje tak, že při provádění jsou průběžně odebírány vzorky betonu na betonárně v četnosti dle příslušných předpisů. Hustota směsi je pak kontrolována přímo na stavbě za účasti technologa výroby betonu, a dále pak opticky pracovníky prováděcí firmy a objednatele. A samozřejmě se myslelo i na parkovací místa.

staveniště  staveniště

Říká se, že parkovacích míst není nikdy dost a taky se říká, že ženy jsou jako parkovací místa, ty nejlepší jsou obsazené! V rámci nového přednádraží bylo realizováno 134 parkovacích stání z nichž 6 míst je vyhrazeno pro ZTP. Dále je z celkového počtu vyhrazeno 5 míst na stání pro vozidla TAXI a další 3 místa pro službu K+R tedy Kiss and Ride. Takto označená místa jsou určena pro krátkodobé zastavení a vystoupení nebo nastoupení osob. Nezapomnělo se ani na novou cyklostezku.

staveniště  staveniště

Moderní přednádraží se bez cyklostezky rozhodně neobejde. Proto i na tom havířovském byla cyklostezka realizována a to v délce cca 40 m. Její šířka je 2,5 m a je barevně odlišena červenou barvou. Na jejím konci je umístěno 6 uzamykatelných boxů na kola v celkové kapacitě 12 kusů kol. Dále je možné uzamknou kola u stojanů před výpravní budovou.

staveniště  staveniště

Je jasné, že bez dopravního značení se nové přednádraží neobejde, takže v celém prostoru je umístěno celkem 42 kusů svislých dopravních značek a je provedeno cca 330 mvodorovného dopravního značení. Příjemných novinek se dočkali i obyvatelé věžového bytového domu v těsném sousedství přednádraží. 

staveniště  staveniště

Příjemných novinek se dočkali i obyvatelé přilehlého bytového věžového domu. Stavba řeší i bezpečný a pohodlný vstup do zmíněného bytového domu. Bylo zrealizováno terénní vyrovnávací schodiště před bytovým věžovým domem k hlavnímu vstupu do objektu. Schodiště je možno obejít bezbariérovou trasou. Podél schodiště je osazeno ocelové zábradlí.

staveniště  staveniště

V rámci stavby přednádraží byly řešeny i různé výškové úrovně a bezpečnost chodců. Před vstupem do nové výpravní budovy je provedena vyrovnávací rampa, která přímo navazuje na parkovací stání, a proto je výškový rozdíl řešen opěrnou zídkou. Opěrná zídka je opatřena zábradlím a na protější straně je na délku rampy osazeno madlo. Zábradlí je doplněno o dvě madla.

staveniště  staveniště

Bylo myšleno i na odpady, které vyprodukují obyvatelé bytového a věžového domu, Správa železnic a jejich nasmlouvané společnosti. Z tohoto důvody byly vytvořeny 2 kontejnerová stání na komunální odpad o celkové kapacitě 28 kusů kontejnerů. Kontejnery jsou kryty ze čtyř stran zástěnami, které jsou vyrobeny z ocelové žárově zinkovaných profilů a výplň je tvořena kovovým materiálem, takzvaným tahokovem. Čisto a estetika patří k sobě. Nové, osvětlené záhony oko potěší.

staveniště  staveniště

Detaily dělají perfektní celek, a tak oko každého potěší 5 vyvýšených záhonů umístěných před momentálně rekonstruovanou výpravní halou. Jejich obvod je tvořen pohledovým betonem a některé z nich jsou opatřeny svítidly, která budou ve večerních hodinách vytvářet příjemný estetický dojem celkové osvětlené plochy před výpravní halou. 

staveniště  staveniště

Velmi citlivě je vyřešen i přímý předprostor před novou fasádou bývalé výpravní budovy. Nadále zůstává volným, důstojným a čistě pojatým místem bez rušivých novotvarů. Volné prostranství s využitím velkoformátové dlažby dává vyniknout měřítku samotné stavby. Aby všechno zůstalo co nejdéle krásné, bylo nutno se postarat o jeden z živlů – vodu. 

staveniště  staveniště

Bez vody nejde žít, ale někdy je třeba ji trochu usměrnit. K odvodnění parkovišť a zpevněných ploch v prostoru přednádraží slouží nová kanalizace. Na stokách obou parkovišť jsou osazeny odlučovače lehkých kapalin, které slouží jako ochrana vod před znečištěním ropných látek. Dešťové vody jsou vedeny přes retenční nádrž a regulační šachtu, která je umístěna pod plochou pro pěší před starou výpravní budovou. Retenční nádrž je o objemu 70 metrů krychlových a do země ji usazoval obrovský jeřáb. Mrkněte na fotky...

staveniště  staveniště

Budiž světlo! Celkem bylo instalováno 72 osvětlovacích bodů celého prostoru. Souběžně se uložilo uzemnění v délce 1 940 metrů. Boční fasádu nádražní budovy osvětlují 3 venkovní LED svítidla a dalších 6 svítidel na 3 sloupech před výpravní budovou osvětlují čelní stěny hlavní budovy. Jako doplňující a zároveň estetické osvětlení je zapuštěno 14 LED svítidel do betonových květináčů před výpravní budovou. Ovládání veřejného osvětlení je pomocí časového spínání v režimu zima a léto s časem sepnutí a vypnutí.

staveniště  staveniště

Celý prostor přednádraží monitoruje 11 nových kamer napojených na dispečink městské policie. Strážníci s jejich pomocí dohlédnou zejména na vandaly, výtržníky a kuřáky. V celém prostoru přednádraží je k dispozici bezplatné připojení na WiFi pro potřeby cestujících a nová městská zeleň v rámci přednádraží Vás dozajista ohromí.

staveniště  staveniště

Kromě moderní stavby zdobí havířovské přednádraží 34 nových stromů a 1 345 keřů. Jde o květnatou i trvalkovou výsadbu, která oživí, rozzáří a zpříjemní klima celého prostoru. Vkusná výsadba v betonových květináčích dokresluje reprezentativní vstup do budovy. Zajímavostí je použití zeleného trávníku, který se, i přes mnohdy nepříznivé klimatické podmínky, může rovnat golfovému trávníku a nejeden kolemjdoucí nad tím žasl. Však se přesvědčte na vlastní oči...

staveniště  staveniště

Při velikosti stavby se to zdá jako maličkost, ale přitom velmi podstatná. Z důvodu zachování pořádku je v celém prostranství umístěno několik samostojících odpadkových košů, dalších 15 košů je pak součástí ocelové konstrukce zastřešení. Jde o docela zajímavé a elegantní řešení, co myslíte? 

staveniště  staveniště

Pro pohodlí cestujících je pod přístřeškem u autobusových zastávek umístěno několik typů laviček, a to jak s opěradlem, tak i bez. Raritou je umístění 32 kusů sedáků, které se nachází kolem stromů pod přístřeškem. Tyto sedáky, byť takto nevypadají, mají dobrou únosnost a nemusíte se bát na ně sednout. Dobře slouží i jako místo pro odložení zavazadel či kabelky...

staveniště  staveniště

Myslelo se nejen na pohodlí, ale taky na bezpečnost. Z tohoto důvodu je v novém přednádraží umístěno 41 zahrazovacích sloupků, které brání nájezdu autobusů a osobních aut do chodců. Sloupky jsou převážně umístěny v místech ostrůvků pro přechod přes komunikaci a při nájezdech na parkoviště. K perfektní informovanosti slouží světelné tabule. 

staveniště  staveniště

Pro lepší orientaci je cestujícím k dispozici několik informačních panelů, na kterých se budou zobrazovat aktuální informace o odjezdech autobusů. Konkrétně 5 informačních panelů je umístěno na konzolách vždy ve směru odjezdu autobusů, a 3 velké informační panely jsou součástí přístřešků, na kterých budou zobrazovány taktéž aktuální informace o odjezdech autobusů a zároveň i vlakových spojů. Součástí panelů je i vestavěný hlásič pro nevidomé. Pro další informace jsou v prostorách zastřešení autobusových zastávek umístěny 4 oboustranné vitríny na tištěné jízdní řády a aktuální informace od dopravců. 

staveniště  staveniště

Při realizaci rekonstrukce havířovského přednádraží se měnil i vzhled stávající fasády původní výpravní budovy. Došlo ke kompletní rekonstrukci střešního pláště i čelní prosklené stěny. Architektonicky hodnotná stavba z let 1964-1969 akademického architekta Josefa Hrejsemnou v takzvaném bruselském stylu, byla v rámci zmíněného stylu zachována. Prvky, které tuto bruselskou architekturu spojují, jsou především moderní materiály jako beton, sklo, hliník, ocel a kámen...

staveniště  staveniště

Zachování původního architektonického stylu  budovy podtrhuje i přesná replika neonového nápisu „HAVÍŘOV“ na boku stávající výpravní haly. Však koukněte na přiložené fotografie. A nezapomnělo se ani na Památník vlastenců přecházejících v roce 1939 do Polska.

staveniště  staveniště

Neopomnělo se ani na Památník vlastenců přecházejících v roce 1939 do Polska, ve tvaru čtyřbokého jehlanu z leštěné žuly se zlatým textem, který byl původně umístěn před stávající výpravní halou. Pro památník bylo vyhrazeno čestné místo u vjezdu na parkoviště před bytovým věžovým domem. Náš den D se blíží...

staveniště  staveniště

Jupí! Hurá! Sláva! Do otevření  zbývají už jen hodiny. Ať Vám nově opravený přednádražní prostor v Havířově slouží ke své vlastní spokojenosti. To se totiž nestává často, aby se pohádka stala skutečností.

staveniště  staveniště