Program prevence kriminality na rok 2021

Ministerstvo vnitra i v letošním roce podpoří projekty prevence kriminality, a to částkou téměř 46 milionů Kč. Obce a kraje budou moci tyto prostředky využít například na modernizaci kamerových systémů nebo budování SOS hlásek. Dalších 9 milionů Kč pak resort uvolní na úspěšné víceleté projekty, jako je Asistent prevence kriminality či Domovník – preventista.

Ministr vnitra Jan Hamáček v minulých dnech schválil rozdělení dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021. K rozdělení je připraveno bezmála 46 milionů Kč na nové projekty a dalších více než 9 milionů Kč je určeno na víceleté projekty z předchozích let, které pokračují i letos. Celkem se na Ministerstvu vnitra sešlo z řad obcí, měst a krajů na 206 žádostí o podporu, nejvyšší částky zamíří do Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Prevence má smysl. Letos posíláme obcím a krajům přes 55 milionů Kč a podpoříme jak projekty, které úspěšně fungují delší dobu, tak i řadu nových. Mám velkou radost, že i díky naší pomoci se daří kriminalitu snižovat,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Město Havířov stejně jako v předchozích letech požádalo o dotaci na projekt Asistent prevence kriminality.  Projekt byl podpořen finanční částkou ve výši 576 000,- Kč, celkové náklady na projekt činí 692 800 Kč. Vlastní povinný podíl města bude financován z „Fondu bezpečnosti“.

Realizací projektu dojde k zachování dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality, kteří svou prací již od roku 2010 přispívají k ochraně investic a majetku města Havířova, a to za současného zajištění bezpečnosti osob bydlících v sociálně vyloučených lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnanci Městské policie Havířov.