PREVENTIVNÍ PROJEKT „ŽENY, NAUČTE SE BRÁNIT“ 2016

Městská policie Havířov realizovala v měsících říjnu a listopadu, stejně jako v minulých letech, další dva instruktážní kurzy sebeobrany v rámci preventivního projektu „Ženy, naučte se bránit“, jejichž cílem bylo, aby ženy získaly potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky z oblasti sebeobrany a používání prostředků osobní individuální ochrany, které by vedly ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Po čtyři týdny se mohly účastnice kurzů seznamovat s teorií a psychologií sebeobrany, naučit se základní postoje, obranné techniky, hmaty a chvaty, různé techniky úderů, bezpečné pády, praktickou sebeobranu, základy pravidel komunikace s útočníkem nebo se něco dozvědět o obranných a ochranných prostředcích.

Lektory byli odborně školení strážníci MP Havířov a tyto kurzy byly pro ženy bezplatné. Vzniklé náklady byly hrazeny z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově.

V úterý 29. listopadu proběhlo za účasti ředitele MP Havířov Bohuslava Murase slavnostní zakončení v pořadí již 13. kurzu s předáním certifikátu 21 novým absolventkám. Od začátku realizace tohoto preventivního programu bylo proškoleno přes 500 havířovských žen. 

Vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu, a to nejen ze strany samotných žen, ale i státních organizací, které ženy na území našeho města zaměstnávají, bude městská policie v těchto kurzech i nadále pokračovat. A již v příštím roce plánuje jejich rozšíření a zkvalitnění.

znb_00.jpg

znb_01.jpgznb_02.jpgznb_03.jpgznb_04.jpgznb_05.jpgznb_06.jpgznb_07.jpg