INFORMAČNÍ BROŽURA "PRŮVODCE BEZPEČNÝM MĚSTEM" 2016

 

 

 

„Průvodce bezpečným městem“,tak se jmenuje informační brožura, kterou statutární město Havířov vydalo koncem roku 2016 jako pilotní projekt v oblasti informační prevence. Celou brožuru si můžete prohlédnout zde: info_brozura_2016

 

 

 

 

Tento projekt částečně vznikl na základě informací, získaných při realizaci různých preventivních projektů. Zvláště byly vyslyšeny požadavky seniorů, jejichž možnosti získání potřebných informací na internetu jsou v mnoha případech omezené.       Hlavním cílem tohoto projektu bylo vydat tzv. průvodce, který by obsahoval aktuální informace týkající se bezpečnosti ve městě, důležité kontakty a rady. V brožuře občan může například najít vymezení jednotlivých okrsků v rámci projektu „Strážník blíže občanům“, rozmístění kamer rekonstruovaného Městského kamerového dohlížecího systému, základní vymezení pravomocí Policie ČR a městských policií nebo informace o historii a současnosti MP Havířov. Dále obsahuje rady, jak se správně zachovat v mimořádných životních situacích. Jedná se především o doporučení, např. jak postupovat při ztrátě osobních dokladů, jak se chovat v krizových situacích nebo přehled důležitých kontaktů.

Smyslem této brožury je zvýšit pocit bezpečí občanů ve městě informovaností o systematické spolupráci mezi městskými strážníky, magistrátem města a státní policií při řešení bezpečnostní situace.

Výtisk byl pořízen v nákladu 500 kusů za celkovou částku 45 000,- Kč, přičemž městu byla na tisk poskytnuta Ministerstvem vnitra ČR v rámci projektů Programu prevence kriminality 2016 dotace ve výši 40 tisíc korun a jejich distribuce bude zajištěna při konání různých besed o bezpečnosti.

Městská policie vydala tuto brožuru zároveň u příležitosti výročí 25 let svého založení.

log_mv_havirov.jpg

brozura_2016.jpg