Zákony a vyhlášky

Městská policie Havířov se musí řídit těmito zákony a vyhláškami:

  • zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii

  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

  • zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

  • zákon č. 379/2005 Sb. o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

všechny výše uvedené zákony naleznete zde

    vyhlášky a nařízení statutárního města Havířov