REGISTRACE JÍZDNÍCH KOL A INVALIDNÍCH VOZÍKŮ

Evidence jízdních kol a invalidních vozíků je bezplatná a dobrovolná služba občanům, kterou Městská policie Havířov provádí již 23 let. Jejím cílem přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží jízdních kol a zdravotních pomůcek a zajištěný nebo nalezený majetek vrátit původním majitelům.

Jak přihlásit kolo k registraci do evidence:

- zkontrolujte technický stav svého kola
- dostavte se i s jízdním kolem na služebnu městské policie, na ul. Karvinská 1a, Havířov-Město (vedle hasičské zbrojnice)
- podmínkou přihlášení je předložení průkazu totožnosti (u dětí mladších 15-ti let průkaz totožnosti rodičů)
- k novějšímu kolu si přineste doklad o jeho nabytí
- v případě, že jízdní kolo bude bez čísla rámu, bude kolo označeno vyražením evidenčního čísla a rokem registrace
- zdarma na místě obdržíte „EVIDENČNÍ PRŮKAZ“ a samolepku
- údaje budou neprodleně předány do počítačové evidence

V případě prodeje, ztráty nebo změny majitele:

- nahlásíte na služebnu MP potřebné údaje a evidenční průkaz odevzdáte na kteroukoliv služebnu Městské policie Havířov
- následně bude provedeno vyřazení z počítačové databáze
- nový majitel si sám vyžádá novou registraci

Jízdní kolo nebo invalidní vozík je možno zaevidovat:

Městská policie Havířov, Komisariát č. 1, ul. Karvinská 1a, Havířov-Město
tel.  596 811 616, 596 813 432

pondělí    7:30 – 11:30     13:00 – 17:00 hodin
středa      7:30 – 11:30     13:00 – 17:00 hodin

Bližší informace Vám podají také:

Komisariát č. 2  - ul. Balzacova, Havířov-Podlesí, tel.  596 410 133
Komisariát č. 3  - ul. Gen. Svobody, Havířov-Šumbark, tel.  596 884 774

Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži pojistit a sjednat si i pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte s kolem škodu někomu jinému.

Další důležité informace
Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná součást povinného vybavení. Technické požadavky na jízdní kola stanovuje Vyhláška č. 341/2014 v příloze č. 12, odd. C) o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Mezi povinnou výbavu patří:
  • dvě na sobě nezávislé funkční brzdy (přední a zadní), které slouží k zastavení kola
  • přední bílá odrazka a zadní červená odrazka. Tyto odrazky mohou být nahrazeny odraznými plochami na oblečení.
  • oranžové odrazky, z obou stran obou pedálů, které mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi případně v jejich blízkosti.
  • oranžové odrazky v pletení předního, zadního nebo obou kol a to minimálně jedna z obou stran. Tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na koncích blatníků nebo bocích oděvu. Všechny tyto odrazky slouží k Vaší bezpečnosti a dobré viditelnosti Vás na silnici.
  • V případě že je cyklista mladší 18 let, musí si hlavu povinně chránit přilbou. Tato přilba musí být zcela funkční a nesmí být použita při žádné nehodě. Velmi důrazně doporučujeme použití helmy i v případě, že se Vás tato povinnost netýká, může Vám zachránit život!
Při snížené viditelnosti do povinné výbavy patří také:
  • přední seřízené bílé světlo, které je schopno bez jakýchkoliv zásahů nepřetržitě svítit alespoň hodinu a půl. V případě dobré viditelnosti je možné světlo nahradit bílou blikačkou. Toto světlo Vám dobře poslouží k posvícení silnice.
  • zadní seřízené červené světlo, které je schopno bez jakýchkoliv zásahů nepřetržitě svítit alespoň hodinu a půl. Toto světlo je možné kombinovat s červenou odrazkou a v případě dobré viditelnosti je možné světlo nahradit červenou blikačkou. Zadní světlo slouží k Vaší bezpečnosti z důvodu viditelnosti pro řidiče jedoucí za Vámi.
  • zdroj energie, který je schopen dodávat světlům energii na svícení po dobu alespoň hodinu a půl.

Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné jízdy. Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole pouze pod dohledem osoby starší 15-ti let, to neplatí pro jízdu po chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Za snížené viditelnosti je cyklista povinen mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na něm poruší pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopouští se přestupku dle ustanovení § 125c, odstavce 1, písmene k), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a může být strážníky MP řešen uložením pokuty příkazem na místě až do výše 2000,- Kč.