REGISTRACE JÍZDNÍCH KOL

 

Tak jako každý řidič automobilu dobře ví, čím musí být jeho vozidlo vybaveno, tak i cyklistovi nesmí na  kole chybět žádná ze součástí předepsaného vybavení. Technické požadavky na jízdní kola stanovuje Vyhláška č. 341/2014 v příloze č. 12, odd. C) o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

 

 

 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami, které umožňují včas v případě potřeby zpomalit nebo zastavit (jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou )
 • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola, které  zvýrazňují cyklistu z boku
 • oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů pro lepší viditelnost řidičům, kteří cyklistu předjíždějí nebo míjejí
 • přední bílou a zadní červenou odrazkou zvýrazňující cyklistu za snížené viditelnosti  nejen při jízdě, ale i když musí zastavit
 • světlometem, jež umožňuje vidět cyklistu za snížené viditelnosti  již z dálky ( zepředu bílé barvy, červený vzadu )

kolo.jpg

   

   

   

   

  Důležitý je také výběr správné barvy oblečení, tedy pestrých a viditelných barev, a zvláště používání reflexních prvků. Zapomenout bychom neměli ani na ochrannou přilbu, která je pro všechny do 18-ti let povinná!

  Kola bez dozoru lákají  zloděje. Ochranou před nimi ( pokud musíte kolo bez dozoru ponechat ) je kvalitní zámek, kterým kolo uzamknete k nějaké pevné části. Dalším ze způsobů ochrany je registrace jízdních kol.

  Pro občany města Havířova tuto nepovinnou a bezplatnou službu provádí Městská policie Havířov, ul.Karvinská 1a ( u hasičské zbrojnice ). Jejím cílem je  přispět k ochraně majetku občanů, snížit počet krádeží kol a zajištěná nebo nalezená kola vrátit zpět původním majitelům. Evidence se provádí v úřední dny  pondělí a  středu od 8.00-11.30, od 13.00-17.00 hodin.

  K registraci je zapotřebí OP a jízdní kolo, u zánovních kol také doklad o jeho nabytí.

  Chcete-li se vyhnout nepříjemnostem, myslete také na dodržování zásad bezpečné jízdy. Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravím okraji vozovky. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Dítě mladší 10-ti let smí na silnici jet na jízdním kole pouze  pod dohledem osoby starší 15-ti let, to neplatí pro jízdu po chodníku, cyklistické stezce, v obytné a pěší zóně. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, psa nebo jiné zvíře. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech. Za snížené viditelnosti je cyklista povinen mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu  a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

  Zcela určitě se také vyplatí si kolo proti krádeži pojistit a sjednat si i pojištění odpovědnosti pro případ, že způsobíte s kolem škodu někomu jinému.

  Pokud cyklista vedením kola nebo jízdou na něm  poruší pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopouští se přestupku dle § 125c, odstavce 1, písmene k), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a může být strážníky MP řešen v blokovém řízení uložením pokuty až do výše 2000,- Kč, u mladistvých pak do výše 1000,- Kč.