Mobilní služebny Městské policie Havířov

V roce 2009 byl jako první v republice realizován projekt "Mobilní služebna MP Havířov". Na základě veřejné zakázky byl zakoupen obytný přívěs, který byl upraven a přestavěn dle požadavků městské policie na mobilní služebnu. V přívěsu bylo zachováno základní vybavení (WC, kuchyňka, topení, voda) a vnitřní prostor přívěsu byl rozdělen do dvou částí – kancelář, ve které je umístěna výpočetní technika spolu s kamerovým systémem a společenská, sloužící pro styk s občany a odpočinek strážníků.

Výpočetní technika se skládá z výkonného notebooku s tiskárnou, na kterém jsou zprovozněny dostupné databáze, které může městská policie při své činnosti používat. Na střeše přívěsu je umístěna kamera v neprůhledném krytu, pro kterou bylo zkonstruováno speciální zdvihací zařízení, které vyzvedne kameru 80 cm nad střechu přívěsu, což zabezpečuje dostatečný přehled po okolí. Kamera umožňuje všechna nejmodernější nastavení, která je možno v současné době na kameře nastavit - od automatického trasování po okolí, až po zákaz sledování citlivých oblastí. Po obvodu přívěsu jsou rozmístěny 4 kamery, které jsou napojeny na EZS a slouží především k ochraně samotného přívěsu zvláště před vandalstvím. Záznam ze všech kamer je nepřetržitě nahráván na DVR videorekordér s možností zpětného vyhodnocení. K zabezpečení přívěsu slouží ještě 2 prostorová pohybová čidla a otřesový spínač s vyvedením jak na sirénu v přívěsu, tak na pult centralizované ochrany městské policie.

Financování projektu:            
podíl města na projektu:        1 153 261 Kč       Čerpáno z "Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevňování
                                                                                   veřejného pořádku ve městě Havířov"

dotace z MV ČR:                         218 537 Kč

Celkové náklady:                     1 371 798 Kč

ms1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová mobilní služebna Městské policie Havířov

Ve středu 28.11.2018 byla oficiálně slavnostně představena a předána do zkušebního provozu nová mobilní služebna Městské policie Havířov, tzv. MSMP II. Na základě výborných zkušeností s mobilní služebnou, která byla pořízena již v roce 2009, vedení MP Havířov předložilo městu v roce 2016 návrh na rozšíření svého technického vybavení o novou mobilní služebnu. Uvažovalo se, že tato by již nebyla realizována jako přestavěný obytný přívěs, ale řešena přímou nástavbou na vozidlo, s nejmodernějším technologickým a komunikačním vybavením. 

V květnu 2017 byl vyhlášen dotační investiční program odboru programového financování MV ČR „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který umožňoval podání žádosti o dotaci obcím, ve kterých jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Byla to reakce na migrační situaci na základě Usnesení vlády, v návaznosti na závěry Evropské rady z června 2015.  Jelikož město Havířov na svém území zařízení SUZ má již od roku 1996, byla podána žádost o dotaci také na pořízení nové mobilní služebny.

Podaná žádost byla v říjnu 2017 schválena ve výši 2,5 mil. korun a následná realizace projektu byla vzhledem k realizačním možnostem rozdělena na dvě části:

Dodání obytného vozu
realizace:                    06/2018
dodavatel:                  HYKRO s.r.o.
cena:                           1 338 610,- Kč

Přestavba vozu na mobilní služebnu
realizace:                    08 – 10/2018
dodavatel:                  A.I.Company, s.r.o.
subdodavatel:            HAGEMANN, a.s.
cena:                           2 056 157,- Kč

Vzhledem k navýšení konečné ceny, která původně vycházela z informací ostatních městských policií, které v posledních třech letech takovéto služebny pořizovaly, bylo třeba část nákladů dofinancovat z vlastních prostředků města Havířova.

Financování projektu:     
Ministerstvo vnitra ČR                                                                    2 500 000,- Kč
odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

„Fond pro zvýšení bezpečnosti                                                         750 000,- Kč
a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“

Statutární město Havířov, z výdajové položky MP Havířov        144 767,- Kč                                                          

Celkové náklady na projekt                                                          3 394 767,- Kč

Technické parametry vozu
Obytný vůz tovární značky Carado Capron T 448
na podvozku FIAT
Objem 2,3 D
Hmotnost do 3,5 t (je možné řídit s ŘP skup. B)
Délka vozu: 7,5 m
Výška: 3 m
Šířka: 2,3 m

Speciální vybavení
- hlavní kamera s rotátorem otočným o 360°, včetně termokamery
- kolem obvodu vozidla jsou umístěny 4 kamery hlídající bezprostřední okolí vozidla
- spolu s hlavní otočnou kamerou jsou tyto kamery napojeny na hybridní záznamové zařízení
   (8kanálové DVR s kapacitou 4TB pro nepřetržitý provoz)
- doba záznamu se předpokládá 14 dnů
- pneumatický teleskopický stožár pro výsuv hlavní kamery je možné vysunout do výšky max. 2 m nad vozidlo,
   provoz kamery je možný v jakékoliv výšce
- vybaveno modemem 4G pro vzdálený přístup
a možným ovládáním kamery z dispečerského pracoviště MKDS

- zřízeno samostatné pracoviště pro krizové řízení až pro 6 osob s výsuvným monitorem
- na plášť vozu je vyvedeno připojení k externímu internetu pro přenos zabezpečených dat z MKDS
- 2 externí elektrocentrály, sloužící k napájení kamerového systému a klimatizace
- možnost připojení na veřejnou síť s dobíjením akumulátorů, provoz pomocí akumulátorů je možný cca 6 hodin
- panoramatický parkovací systém a couvací kamera ve zpětném zrcátku
- vnější osvětlení vozidla ze všech stran
- výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy
- elektropneumatická stabilizace
   (elektrické nožky a vzduchové měchy s možností zvýšení tuhosti dohuštěním zabudovaným kompresorem)

- vysílací stanice vyvedená na pracoviště operátora a k místu řidiče
- pro nepřetržitou službu strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením
- vozidlo je vybaveno nezávislým topením a klimatizací

 

 

Využití mobilních služeben

Pořízením mobilní služebny vzniklo další operativní „detašované pracoviště" městské policie, které bude působit ve vytipovaných lokalitách preventivně a zároveň vytvoří administrativní, sociální a technické zázemí pro strážníky pro několik typů využití:
- dohled nad veřejným pořádkem v lokalitách s vyšší migrací osob a předpokládaného protiprávního jednání
- sledování vývoje v oblasti migrace a jeho vliv na kriminalitu páchanou cizinci a na cizincích
- v době krizového stavu jako zázemí pro krizový štáb přímo v místě události
- informační mobilní centrum pro občany a návštěvníky města

Umístění mobilní služeben je prováděno na základě vyhodnocení stavu veřejného pořádku na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům občanů nebo Policie ČR. Služebny jsou umísťovány na veřejném prostranství na dobu nutnou ke zlepšení veřejného pořádku v dané oblasti. Strážníci pověření činností na této služebně po rozdělení a převzetí zbraně realizují celou svou činnost v okolí mobilní služebny, dále zajišťují úřední hodiny pro občany a jsou 24 hodin k dispozici občanům v uvedené lokalitě.

V místech, kde jsou nainstalována mobilní služebny, se strážníci setkávají s velmi pozitivním ohlasem ze strany občanů, především v lokalitách s dlouhodobými problémy s nepřizpůsobivými občany. Prostřednictvím mobilní služebny je zajištěna vysoká spokojenost občanů při eliminaci negativních jevů spojených s jejich pohybem v dané lokalitě.

 

 • MSMP I. z roku 2009
  MSMP I. z roku 2009
 • funkční kancelář v mobilní služebně
  funkční kancelář v mobilní služebně
 • Prezentace mobilní služebny na Dni otevřených dveří pro děti v roce 2017
  Prezentace mobilní služebny na Dni otevřených dveří pro děti v roce 2017
 • Nová MSMP II. z roku 2018
  Nová MSMP II. z roku 2018
 • technické vybavení pro práci strážníků je na špičkové úrovni
  technické vybavení pro práci strážníků je na špičkové úrovni
 • pracoviště pro krizový štábu města
  pracoviště pro krizový štábu města
 • otočná výsuvná kamera s termokamerou
  otočná výsuvná kamera s termokamerou
 • srovnání mobilních služeben z roku 2009 a 2018
  srovnání mobilních služeben z roku 2009 a 2018
 • MSMP II. je již v ostrém provozu
  MSMP II. je již v ostrém provozu