VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

podle § 18 odst. 1) zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím


Povinný subjekt : Statutární město Havířov


MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
1) Počet podaných žádostí o informace: 29
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -


Způsob vyřízení podaných žádostí:
1) odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6 odst.1) : 0
2) odložením (§ 14 odst.2, § 14 odst.3 písm. b) : 0
3) rozhodnutím o odmítnutí (§ 14 odst.3 a): 2
4) rozhodnutím o neposkytnutí informace(§ 7- § 11): 0
5) rozhodnutím o nevydání informace (§ 17 odst.3): 0
6) poskytnutím informace: 27
7) část informací poskytnuta, část vyřízena odložením: 0
8) zpětvzetí žádosti: 0


Nejčastější dotazy se týkaly:
- rozpočtu města
- nakládání s prostředky města
- údržby zeleně a seče trávy
- pozemků v majetku města

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz