VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

podle § 18 odst. 1) zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt : Statutární město Havířov

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

 

 

1) Počet podaných žádostí o informace: 10
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

 

Způsob vyřízení podaných žádostí:

 

 

 

1) odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6 odst.1) : 0
2) odložením (§ 14 odst.2, § 14 odst.3 písm. b) : 0
3) rozhodnutím o odmítnutí (§ 14 odst.3 a): 2
4) rozhodnutím o neposkytnutí informace(§ 7- § 11): 0
5) rozhodnutím o nevydání informace (§ 17 odst.3): 0
6) poskytnutím informace: 7
7) část informací poskytnuta, část rozhodnutím o odmítnutí: 1
8) zpětvzetí žádosti: 0