VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

podle § 18 odst. 1) zákona č.106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

Povinný subjekt : Statutární město Havířov

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA

 

1) Počet podaných žádostí o informace: 7
2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3) Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: 0
5) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

 

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR KANCELÁŘE PRIMÁTORA A INTER.AUDITU

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2002 o b d r ž e l  3 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb.

- dne 2.4.2002 obdržel žádost o informaci týkající se seznamu lokalit o nové výsadbě

- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána dne 3.4.2002 dopisem značky MH/16849/02

- dne 31.7.2002 obdržel žádost paní Blanky Kuchtové týkající se informací k systému nakládání s komunálním odpadem

- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána e-mailem na adresu žadatelky dne 12.8.2002

- dne 31.7.2002 obdržel žádost Ing.Martina Vaňka z Magistrátu města Brno týkající se informací k systému nakládání s komunálním odpadem

- odpověď s požadovanými informacemi byla zaslána e-mailem na adresu žadatele dne 12.8.2002

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V roce 2002 o b d r ž e l   1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb., kterou podalo:

- Sdružení přátel přírody Havířova Lučina, Karvinská 59 - Koncepce a priority města ve věci pozemků kolem řeky Lučiny Čj. ŽP/SN3/12278/02 ze dne 5.3.2002

- odpověď s poskytnutými informacemi byla odeslána dne 15.3.2002 dopisem
Čj. ŽP/SN3/12278/Sm/02

EKONOMICKÝ ODBOR

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ORGANIZAČNÍ ODBOR

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR PRÁVNÍCH SLUŽEB

V rámci sledovaného období, tj. r. 2002 n e b y l y žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ODBOR šKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A KULTURY

V roce 2002 o b d r ž e l   1 žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/99 Sb.

- dne 29.1.2002 obdržel žádost pana Borise Ryšavého týkající se poskytnutí výroční zprávy a inspekční zprávy Zš Na Nábřeží. Požadované informace si žadatel osobně převzal dne 29.1.2002

STAVEBNÍ ÚŘAD

v roce 2002 o b d r ž e l 2 písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. Požadované informace byly stavebním úřadem v souladu s § 14 odst. 3 písm. c) zákona poskytnuty.

- dne 8.4.2002 obdržel žádost Mgr.Martina Kaňoka o poskytnutí informací týkajících se altánu u rodinného domu č.p.932, Lidická 20, Havířov – Šumbark

- odpověď byla poskytnuta sdělením ze dne 18.4.2002 pod č.j. SÚ/18186/2002/Ing.Pl.

- dne 4.11.2002 obdržel žádost F.Com.Service, s.r.o. o poskytnutí informací v oblasti rozestavěných a rekonstruovaných průmyslových a občanských staveb, u kterých je předpoklad pokládky nových průmyslových podlah

odpověď s poskytnutými informacemi byla poskytnuta sdělením ze dne 18.11.2002 pod č.j. SÚ/53174/2002/Ing.Pl.