Povinně zveřejňované informace

1. Název

statutární město Havířov

2. Důvod a způsob založení města

Podle článku 99 Ústavy České republiky je město Havířov základní samosprávný územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Moravskoslezský kraj. Město Havířov, vzniklo ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona se jedná o město statutární. Dále podle § 18 odst. 1 občanského zákoníku má způsobilost mít práva a povinnosti fyzické a právnické osoby, kdy podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku je právnickou osobou jako jednotka územní samosprávy. Právní subjektivita města je tedy dána výše uvedenými právními normami. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

3. Popis organizační struktury

4. Kontaktní spojení, elektronická adresa podatelny

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha,
číslo účtu: 19-1721604319/0800

6. IČ

00 29 74 88

7. DIČ

CZ00297488

8. Dokumenty

Rozpočet

9. Způsob podání žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Podání opravného prostředku

12. Postup při řešení životních situací

13. Přehled předpisů a informace o jejich uložení

  • 13.1 Právní předpisy, kterými se řídí činnost Magistrátu města Havířova, naleznete zde

  • 13.2 Právní předpisy, které vydal Magistrát města Havířova, naleznete zde

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Poskytnuté výhradní licence a vzor licenční smlouvy

Vzor licenční smlouvy

16. Výroční zprávy podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Odpovědi na žádosti o informace podle z.č. 106/1999 Sb.

18. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

19. Usnesení KÚ MSK o výši úhrady za poskytnutí informace

20. Informace pro oznamovatele porušení práv EU