5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. účtu: 19-1721604319/0800