4. Kontaktní spojení, elektronická adresa podatelny