3. Popis organizační struktury

Zastupitelstvo města Havířova
Výbory ZmH

Rada města Havířova
Komise RmH

Primátor města - Ing. Josef Bělica, MBA

Náměstci primátora
Náměstek pro ekonomiku a správu majetku - Ing. Ondřej Baránek 
Náměstkyně pro školství a kulturu - Mgr. Jana Feberová
Náměstek pro sociální oblast - Mgr. Stanislava Gorecká
Náměstek pro investice a chytré město - Ing. Bohuslav Niemiec
Náměstek pro sport - Mgr. Daniel Vachtarčík

Magistrát města Havířova

Tajemník - Ing. Milan Menšík

Ekonomický odbor - vedoucí: Ing. Lucie Fukalová
Odbor komunálních služeb - vedoucí: Ing. Iveta Grzonková 
Odbor právních služeb - vedoucí: Mgr. Tomáš Kocián
Odbor sociálních věcí - vedoucí: Ing. Bernarda Urbancová
Odbor školství a kultury - vedoucí: Ing. Marcela Kasalíková
Odbor územního rozvoje - vedoucí: Ing. arch. Lucie Skulová
Odbor vnitra a živnostenský úřad - vedoucí: Ing. Irena Matoušková
Odbor životního prostředí - vedoucí: Ing. Jana Návratová
Organizační odbor - vedoucí: Ing. Markéta Uhrová
Odbor kancelář primátora - vedoucí: Bc. Lenka Frídlová, DiS.
Správní odbor - vedoucí: Ing. Jiří Nowák
Interní audit - Ing. Kamila Veselá