2. Důvod a způsob založení města

Podle článku 99 Ústavy České republiky je město Havířov základní samosprávný územní celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Moravskoslezský kraj. Město Havířov, vzniklo ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona se jedná o město statutární. Dále podle § 18 odst. 1 občanského zákoníku má způsobilost mít práva a povinnosti fyzické a právnické osoby, kdy podle § 18 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku je právnickou osobou jako jednotka územní samosprávy. Právní subjektivita města je tedy dána výše uvedenými právními normami. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do obchodního rejstříku.