14. Přehled předpisů a informace o jejich uložení

14.1 Právní předpisy, kterými se řídí činnost Magistrátu města Havířova, naleznete zde.

14.2 Právní předpisy, které vydal Magistrát města Havířova, naleznete zde .