Logo a znak města

Havířov vznikl jako město v roce 1955 sloučením obcí Dolní Bludovice, Dolní Suchá, Šumbark a Životice. Autorem návrhu znaku nového města je Jiří Louda. Návrh byl schválen 1. listopadu 1967 radou MěstNV a 18. prosince 1969 také komisí pro městské znaky při Archívní správě ministerstva ČSSR.

Znak tvoří půlkruhový štít třikrát vlnitě dělený na čtyři pruhy střídavě modré a stříbrné. V modré hlavě štítu je zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými lístky mezi dvěma páry zkřížených zlatých hornických kladívek.

Užití znaku města je možné pouze se souhlasem rady města a je udělováno zejména při významných a oficiálních příležitostech.

K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města.

  • Logo města Havířova
    Logo města Havířova
  • Znak města Havířova
    Znak města Havířova