Památková péče

 

Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2017
Podporované aktivity:
Příspěvky jsou poskytovány zejména na záchranu a zachování kulturních památek a jejich areálů, které mají zejména nadregionální význam. Programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně.
Do programu může být zařazena akce obnovy významné movité kulturní památky pokud je ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (např. oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.).

Žádost se musí projednat na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu.
Pokud půjde o národní kulturní památku musí se do 15.9.2016 předložit vyjádření příslušnému krajskému úřadu ( písemné doporučení, které je podmínkou zařazení akce do programu).
Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30.9.2016.
Součástí žádosti musí být projekt záchrany kulturní památky.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz