Osobní doklady a údaje

Czech POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Ohlášení adresy pro doručování


Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Přidělení registrační značky na přání

Rezervace registrační značky na přání

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

Vidimace a legalizace

Vydání cestovních dokladů

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf

Vydání paměťové servisní karty v systému Digitální tachograf


Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydání třetí tabulky registrační značky (na nosič jízdních kol) nebo nové tabulky RZ za poškozenou

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost

Vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. "depozit")

Zánik vozidla v registru silničních vozidel

Zápis silničního motorového vozidla a přípojného vozidla do registru silničních vozidel 

Změna jména a příjmení

Změna místa trvalého pobytu

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Zprostředkování kontaktu

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Zráta, zničení, odcizení, poškození registrační značky

Ztráta, zničení, odcizení, poškození TP nebo ORV

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz