Magistrát

Postavení a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, které se k jeho činnosti a působnosti vztahují.
Magistrát města Havířova vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním rozsahu pro územní obvod statutárního města Havířova a dále přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.

V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.

Členění magistrátu

Magistrát města Havířova tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do magistrátu. Magistrát města Havířova je členěn na 12 odborů. Seznam odborů je zařazen v horním menu internetových stránek města pod rubrikou odbory, včetně uvedení telefonního seznamu pracovníků a informací z odboru.

Návody, jak postupovat při vyřizování jednotlivých záležitostí na magistrátu, najdete v rubrice Potřebuji vyřídit.

Odbory magistrátu

 

Kontaktní údaje:

Adresa: Magistrát města Havířova
               Svornosti 2
               736 01 Havířov-Město

Telefon: +420 596 803 111

E-mail: posta@havirov-city.cz

IČ: 00 29 74 88
DIČ: CZ 00 29 74 88

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu :

 19-1721604319/0800

Úřední dny a hodiny:

pondělí: 8:00-17:00
středa: 8:00-17:00
čtvrtek: 8:00-14:00  

Pokladní hodiny:

pondělí: 8:00-12:00 a 12:45-17:00
středa: 8:00-12:00 a 12:45-17:00
čtvrtek: 8:00-12:00 a 12:45-14:00