Zajacová Radana, Bc.

Pracovní pozice:
sekretariát odboru stavebního řádu a památkové péče
Telefon:
Č. kanceláře: