Vávra Zdeněk

Pracovní pozice:
bytové záležitosti, VZ malého rozsahu
Telefon:
Č. kanceláře: