Skopalová Olga

Pracovní pozice:
veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti
Telefon:
Č. kanceláře: