Parchanská Barbara

Pracovní pozice:
asistentka náměstkyně pro sociální oblast
Telefon:
Č. kanceláře: