Menšík Milan, Ing.

Pracovní pozice:
tajemník Magistrátu města Havířova
Telefon:
Č. kanceláře: